Vi kan bättre.

07.11.2018 kl. 14:44
Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 2019

Svenska riskdagsgruppen har lanserat sin skuggbudget 2019.

Du kan läsa den här.

 

Som bakgrundsmaterial har vi av riksdagens utredningstjänst uppgjord bilaga. (enbart på finska)

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

17.12.2019 kl. 11:00

Regeringen Rinnes regeringsprogram

11.06.2019 kl. 21:09

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

23.04.2019 kl. 08:50

Interpellation om läget i äldreomsorgen

06.02.2019 kl. 15:00

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

12.12.2018 kl. 14:38

Redogörelsen om idrottspolitik

20.11.2018 kl. 14:56

Alternativa budgeterna 14.11.2018

14.11.2018 kl. 14:37

Statsrådets framtidsredogörelse del 2

23.10.2018 kl. 14:57

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

18.09.2018 kl. 13:00