Aktuell debatt om Ukraina

21.02.2024 kl. 15:00
Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.

Ärade talman,

Ett enat Finland står starkt vid Ukrainas sida. Det har varit riksdagens tydliga budskap tidigare och det är det även idag. Under det senaste året har det vuxit fram en oro, en befogad oro, att stödet för Ukraina i resten av världen kan vackla. Därför är det ännu mera viktigt att visa att Europa står enat bakom Ukraina. Vi får inte glömma att kostnaden för att stödja Ukraina, hur betydande den än kan verka, bleknar i jämförelse med de kostnader och det lidande som skulle följa om vi vände dem ryggen.

 

Ärade talman,

För att säkerställa att vårt stöd är effektivt, måste vi fokusera på de praktiska aspekterna av detta stöd. I SFP är vi stolta över Finlands engagemang för att öka stödet inom utbildningssektorn. Utbildning spelar en avgörande roll i att bygga upp ett lands framtid. Ukraina behöver långsiktigt stöd som går utöver det militära och ekonomiska, för att bygga upp ett resilient samhälle.

 

På EU-nivå måste vi arbeta tillsammans för att upprätthålla det regelbaserade systemet. Vi måste stärka våra egna strukturer och säkerställa att pengar används effektivt för att främja och stärka rättsstaten och medborgarsamhället. Vi måste också se framåt och stödja utvidgningen av EU. Ukrainas plats är med västvärlden och vi ska bistå Ukraina i medlemsprocessen. Vi hoppas även att Ukraina kan bjudas in till nästa NATO-toppmöte i Washington.

 

Samtidigt är det tyvärr också nödvändigt att Europa satsar på en ökad produktion av vapen och ammunition, där vi för närvarande ser en brist. Europa måste använda detta år till att bygga upp det stöd och den produktionskapacitet som är avgörande för Ukrainas försvar. Europa måste ta större roll när krig pågår i vårt grannland.

 

Ärade talman,

Trots allt det tragiska som har följt med Rysslands brutala anfallskrig, finns det också glimtar av hopp. Finländarna har på bred front visat sitt stöd till Ukraina genom medborgarinsamlingar, genom att ge hem åt flyktingar och hjälpa dem att integreras i vårt samhälle, genom välgörenhetskonserter och kulturkvällar. Finland och Finlands folk står stadigt vid Ukrainas sida, nu och framöver.

 

Tack.

Gruppanföranden

Interpellation om regeringens regionalt diskriminerande politik

Gruppanförande  håkllet av ledamot  Anders Norrback.
20.03.2024 kl. 15:12

Aktuell debatt om Ukraina

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
21.02.2024 kl. 15:00

Interpellation om det kaos på arbetsmarknaden som orsakats av regeringen

Gruppanförandet hållet av ledamot Otto Andersson
20.02.2024 kl. 15:29

Riksdagens öppningsdebatt 13.2 2024

Gruppanförande hållet av ledamot Otto Andersson.
13.02.2024 kl. 15:00

Responsdebatt om budgetpropositionen för 2024

Gruppanförandet hållet av ledamot Henrik Wickström.
13.12.2023 kl. 11:00

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2024-2027

Gruppanförande 22.11.2023, Mats Löfström
22.11.2023 kl. 15:00