Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

09.06.2021 kl. 15:00
Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.

Ärade talman,

Inom utrikes- och säkerhetspolitiken har utgångspunkterna för SFP och Svenska riksdagsgruppen alltid varit mycket tydliga. Utrikes- och säkerhetspolitiken är mycket mer än vapen och gemensamma övningar, även om stormakternas agerande tyvärr har lett till att frågor som gäller hård säkerhet har fått mer fokus. Utrikes- och säkerhetspolitiken är internationellt samarbete där parterna kan se längre bort än sina egna gränser och sin egen tid. Det är förmåga att bära ansvar för svåra saker. Det är vårt starka budskap om att Finland i varje sammanhang strävar efter att främja universella mänskliga rättigheter och försvara rättsstaten, demokratin och jämställdheten mellan könen.

Under den senaste tiden har vi i SFP varit mycket förvånade över pratet om Europeiska unionen eller till exempel de inre gränserna i Norden. Jag vill vara mycket tydlig här. Europeiska unionen ska vara en stark och handlingskraftig aktör och vägvisare. Finland ska också värna om och stärka samarbetet med Sverige och de övriga nordiska länderna. Ju enhetligare Norden är, desto starkare kan vi visa världen att individens frihet och samhällets framgång kan gå hand i hand. Men det innebär att vi måste ha vilja och mod att fatta gemensamma beslut och att ta ansvar tillsammans, precis som också riksdagens utskott har sagt.

Ärade talman,

Vi har lärt oss att förstå klimatförändringen som orsakar torka i odlingsområden och ökar antalet orkaner som förstör hem. Vi vet att om klimatförändringen inte stoppas kommer antalet flyktingar att öka på ett aldrig tidigare skådat sätt. Därför satsar Finland på den gröna omställningen och på att stävja klimatförändringen. Finland vågar satsa på dessa saker eftersom åtgärdernas värde och nytta inte bara ligger här och nu utan också flera årtionden senare. De skapar ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling och stabilitet i världen.

Lika stora säkerhetshot är naturförlusten och överförbrukningen av naturresurser. Det sorgliga faktum är att många regioner redan i nuläget lider av brist på rent vatten och av föroreningen av den lokala miljön. De kan kännas som problem i något avlägset land, men de här sakerna får upprepade och allvarliga konsekvenser. Vad händer om miljontals människor blir utan dricksvatten?

Just av denna anledning bör utvecklingspolitiken ha en central roll i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. I Finland har vi experter, företag och organisationer och en enorm kompetens, och med hjälp av dessa kan vi åstadkomma en verklig förändring. Vi kan till exempel vara med om att reformera regionernas energisystem och på så sätt stärka stabiliteten och den hållbara utvecklingen. Den globala maktpolitiken lever och just därför är det viktigt att Finland är en pålitlig aktör och samarbetspartner i de länder där vi är verksamma. Det är vår moraliska skyldighet.

Ärade talman,

I dagsläget går det inte längre att tala om säkerhet utan att också lyfta fram den tekniska utvecklingen. På det området står vi inför många utmaningar som vi hoppas att de kommande redogörelserna ska gå på djupet med. Vi står inför en värld där artificiell intelligens kan producera mänsklig text och föra miljontals diskussioner samtidigt. Det kan vara svårt att skilja förfalskade videor från äkta, och tilliten till det vi ser och läser kan rasa. Denna teknik blir allt tillgängligare, och därför måste vi i framtiden särskilt koncentrera oss på informationsförsvar.

Också staterna måste i allt högre grad koncentrera sig på digitaliseringens etik. När verksamhetsfältet förändras släpar lagstiftningen alltid ohjälpligt efter och en tydlig och noggrant avgränsad lagstiftning kan inte vattentätt skydda medborgarna. Vi måste skapa nya spelregler i en värld där stora företag har mer makt och förmögenhet än många stater och där framtida krig i allt högre grad förs via nätet.

Ärade talman,

Det är viktigt att vi inser vidden av utrikes- och säkerhetspolitik. Efter världskrigen påbörjades den europeiska integrationen inte med hjälp av arméer, utan med hjälp av ekonomisk politik. Det är vårt ansvar att hitta nya sätt att agera i en värld där vi alla är beroende av varandra.

Gruppanföranden

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Gruppanförandet framfördes av ledamot Mats Löfström
19.04.2022 kl. 14:35

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
29.03.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen
16.03.2022 kl. 15:00

Statsrådets bostadspolitiska redogörelse

Gruppanförande hållet av rikdagsledamot Mikko Ollikainen.
02.03.2022 kl. 16:06

Statsministerns upplysning om utrikes-och säkerhetspolitiska läget 23.2.2022

Gruppanförandet hållet av ledamot Eva Biaudet.
23.02.2022 kl. 15:00

Svar på interpellation om bränsle- och energipriserna 22.2.2022

Gruppanförandet hölls av ledamot Sandra Bergqvist
22.02.2022 kl. 14:56