Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

30.11.2020 kl. 15:00
Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen

Ärade talman,

Den redogörelse som vi nu diskuterar säger klart att det allmänna säkerhetsläget i Irak är fortsatt instabilt. Även om Isis inte längre kontrollerar några markområden i Irak, har Isis fortfarande anhängare och så kallade ”sovande celler” som snabbt kan aktiveras, om man tillåter dem göra det.

Internationella insatser behövs för att stabilisera läget. Det finns plats för det särskilda kunnande som Finland har. Ett internationellt samarbete på alla plan behövs för att trygga världsfreden och motarbeta extremism i alla former.

En realitet i Irak är att Isis fortfarande försöker komma åt att attackera de irakiska säkerhetsstyrkorna och de kurdiska peshmerga-trupperna. Även iranstödda shiamilisers raketangrepp mot baser i Irak har man inte helt lyckats eliminera.

Därför måste vi fästa särskild vikt vid att garantera tryggheten för de soldater som Finland sänder till området. Krishanterarnas säkerhet är vårt ansvar.

Väsentligt i sammanhanget – när man analyserar riskerna – är att veta att inom den autonoma kurdiska region i norra Irak, där de finländska utbildarna arbetar, är säkerhetsläget bättre än i andra delar av Irak.

Som det rapporteras i detta dokument så ledde shiamilisens attacker och spridningen av coronavirus till att man tillfälligt tvingades avbryta utbildningsverksamheten förra våren. Under sensommaren lugnade sig läget och utbildningsverksamheten har kunnat fortsätta.

Det är viktigt att man kontinuerligt bedömer säkerhetsläget och drar nödvändiga slutsatser, vilket man också har gjort.

I den nu aktuella OIR-insatsen (Operation Inherent Resolve) deltar 36 länder. Den finländska truppstyrkan är 80 soldater.

Svenska riksdagsgruppen och SFP ser det som fullt motiverat och viktigt att Finland deltar i utbildningsinsatsen i Irak och i irakiska Kurdistan. Detta för att bidra till att återställa säkerheten och stabiliteten i regionen.

Det är entydigt och klart att regeringen Marin vill se ett aktivt Finland i Europa och internationellt. Det ska synas att Finland har förmåga och framförallt stor erfarenhet att ta initiativ för att lösa konflikter – vi är inte på den internationella arenan för att vara passiva åskådare eller för att blunda för de problem som finns.

Regeringsprogrammet slår fast att det finländska deltagandet i FN:s och andra fredsmedlings- och dialogprocesser ska stärkas. Vi ska dessutom höja nivån på deltagandet i civil krishantering. Det är bra och signalerar att Finland vill ha en aktiv roll.

Från ett bredare säkerhetsperspektiv är det viktigt att vi är med och utbildar både militära och civila krishanterare, samt hjälper svårt krigssargade länder som exempelvis Irak att återfå stabilare, mänskligare levnadsvillkor. Sådana operationer stöder också upprätthållande av den egna kompetensen.

Ärade talman,

Vid sitt gemensamma möte den 17 april i år fastställde republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott – TP-UTVa – att Finland förbereder sig på fortsatt deltagande i OIR-insatsen mot Isis. Beslutet gäller för år 2021.

I helheten beaktas också Natos utbildningsinsats i Irak som går under förkortningen NMI. Samarbetet mellan dessa två internationella insatser har intensifierats.

SFP och Svenska riksdagsgruppen finner det rimligt och ansvarsfullt att den finländska helhetsinsatsen för att stärka säkerhetsläget i Irak hålls på nuvarande nivå.

Gruppanföranden

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00