Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

08.09.2020 kl. 16:16
Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.

Ärade talman,

Tässä keskustelussa helposti unohtuu se tosiasia, että oikeastaan millä mittarilla tahansa mitattuna tämä kriisi on hoidettu Suomessa hyvin sekä taudin näkökulmasta että myöskin talouden näkökulmasta. Isku Suomen talouteen näyttää tällä hetkellä siltä, että pärjätään verrokkimaita paremmin. Toki lopputodistus annetaan vasta muutaman vuoden kuluttua.

Tämän vuoden aikana olemme saaneet muistutuksen siitä, miten tärkeää on, että valtio pystyy toimimaan nopeasti ja kohdentamaan varoja sinne, missä niitä tarvitaan. Tämä viides lisätalousarvio on esimerkki tällaisesta nopeasta toiminnasta, jolla varoja kohdennetaan välttämättömiin ja kiireellisiin toimenpiteisiin.

Den femte tilläggsbudgeten väcker hopp i dessa tider. Underskottet för detta år minskar med över 1 miljard euro. Trots det är underskottet stort och arbetet både i Finland och inom EU måste fortsätta intensivt. 

Coronakrisen har drabbat många olika branscher. Primärnäringarna har drabbats hårt, och det är glädjande att regeringen nu ökar stödet för primärnäringarna med 30 miljoner euro. Det handlar om att trygga verksamheten, men också om att trygga försörjningssäkerheten. Trädgårdsodlare, fiskhanterare, de alla är en väsentlig del av ett fungerande samhälle.

On erittäin hienoa, että hallitus korottaa nyt maa- ja puutarhatalouden sekä maaseudun yritysten avustuksia 30 miljoonalla eurolla. Mutta on selvää, että vaikka toistaiseksi on mennyt varsin hyvin, niin lopputodistus kriisin hoidosta annetaan vasta muutaman vuoden kuluttua. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että työllisyystoimissa saadaan edistyksiä nyt budjettiriihen aikana. Työ on paras sosiaaliturva. Tehokas työllisyyspolitiikka on hyvää sosiaalipolitiikkaa.

Teollisuuden huonot ajat ovat mahdollisesti vasta edessä. Nyt on pyöritetty varsin hyvin vanhojen tilauskirjojen turvin, mutta on tärkeätä, että pystytään varautumaan myöskin teollisuuden osalta mahdollisesti huononeviin suhdanteisiin. Ollaan tässä sitten mieluummin ennakoivia, kuin että korjataan jälkeen päin asioita.

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15