Regeringens exitstrategi, coronakrisen

06.05.2020 kl. 14:57
Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz

Ärade talman,

 

Vi har inte facit på hand, men vi kan säga det redan nu: På många punkter har coronakrisen skötts väl här i Finland. 

För en dryg månad sedan talades det om att krisen kan leda till att intensivvården kollapsar och att över tusen patienter åt gången kan behöva vård i respirator.

 

Som det ser ut i dag kan vi säga att farhågorna inte besannades. De beslutsamma åtgärder som regeringen och riksdagen tog till för över en månad sedan har gett oss tid. Sjukvården har fått andrum och åtgärderna har bitit så att epidemin förhindrats växa okontrollerat. 

Vi har inga vårfester denna vår, men skötseln av krisen får trots det ett gott betyg. Ja, ett rentav utmärkt vitsord. Vi har agerat kraftfullt på basen av den information som varit tillgänglig.

 

Det här resultatet har inte nåtts utan uppoffringar. Det har varit tunga månader. Många har tvingats ta farväl av en närstående. 

Också i arbetslivet har det synts. Vårdpersonalen har jobbat långa dagar. Lärare har plötsligt varit tvungna att lära sig mycket nytt.

Och många av våra företagare, människor som under flera år byggt upp sin framtid, riskerar att förlora allting. 

För om skötseln av epidemin gått väl, så kan vi inte till alla delar vara nöjda med hur vi skött om dem, som ska få vår ekonomi igen att varva upp: företagarna. Vi behöver brådskande stöd för våra restauranger, men också en korrigering av de principer som styr kriterierna enligt vilka Business Finland delar ut pengar. Det här har vi sagt tidigare: Projektfinansieringens tid kommer senare. Nu behövs rörelsekapital.

 

Det akuta är ändå hälsoläget. Hetemäkis rapport pekar på det oundvikliga i att det kommer en andra våg. Vi måste vara förberedda på den.

Det slutliga betyget för koronakrisen delas först ut om några år. Först då ser vi de slutliga hälsoeffekterna. Då ser vi de slutliga effekterna på ekonomin. Och hur väl vi lyckats avvärja det hot vi har framför oss. 

 

Värre än utmaningar är ovisshet. Därför är det bra, att regeringen nu målat upp en klar strategi för vägen ut ur koronakrisen. Klara steg för hur vi skall kunna öppna landet igen. Åtgärder som möjliggör det, att företagare kan återvända till arbetet. Att restauranger stegvis, försiktigt kan öppna sina dörrar. Och att barnen igen får träffa sina vänner. I juni öppnas också möjligheter till fritidsverksamhet, kultur och idrott.

 

Stegvis. Försiktigt. I enlighet med den samlade medicinska expertisens rekommendationer. Det är Svenska riksdagsgruppens och SFP:s linje.

Vi övergår från stora övergripande begränsningar till mindre, preciserade, flexibla åtgärder. Det är en krävande balansgång under vilken vi hela tiden måste vara beredda att reagera och agera.

Testaa, jäljitä, eristä, hoida. 

 

Trots det, kan det ta en tid innan vi är ute ur krisen. En tid under vilken vi måste hålla distans, vara försiktiga, men ändå se och kommunicera med varandra. Det är väsentligt att fortsätta diskutera hur vi skyddar dem som är över 70. Alla medborgare ska känna att de behandlas med respekt. Men alla behöver också sociala kontakter. Och ibland måste vi också lita på individens eget omdöme.

 

Vi kommer inte ifrån att det att vägen framåt till en del också handlar om psykologi. Att våga och tro. I det arbetet har vi politiker ett speciellt ansvar. Ett ansvar för att måla upp en trovärdig, stabil bild av ett Finland som kanske inte helt och hållet har lämnat sjukdomen bakom sig, men som trots det ser framåt,

 

Inte något ont som inte också har något gott med sig. 

 

Våra skolor har tagit ett gigantiskt digihopp. Många företag har lärt sig att man inte behöver resa för att träffas. Vi har visat flexibilitet hemma, i skolan, på våra arbetsplatser. Det är en flexibilitet som vi inte ska gå förlorad när en mer normal vardag sätter in. Den flexibiliteten behövs mer än någonsin – för att förnya arbetslivet, skapa nya arbetsplatser och få ekonomin på fötter.

 

Denna vår har krävt flera drastiska åtgärder i vårt samhälle. Både när det gäller att införa begränsningar och nu att avveckla dem, gäller det att i alla lägen följa rättsstatsprincipen. Bara så kan vi komma relativt oskadda genom krisen, och samtidigt vara starkare med tanke på framtida prövningar.

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00