Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017-2020.

22.06.2016 kl. 14:05
Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen
ledamot Mats Nylund 22.6 29016

Ärade talman, arvoisa puhemies!

 

Svenska riksdagsgruppen förenar sig i regeringens ekonomiska lägesbild. Vi behöver en bättre sysselsättning, vi behöver ett uppsving för vår export och vi behöver anpassa den offentliga ekonomin. Men, vi kan inte omfatta regeringens åtgärder. Vi kan inte godkänna massiva nedskärningar i utbildningen och biståndet eller en nedmontering av sjukhusnätet. I politiken är det alltid möjligt att välja annorlunda. Det handlar om värderingar.  Det har vi visat i vår egen alternativa budget och kommer att visa på nytt inkommande höst.

 

Det är i sig bra att de så kallade konkurrenskraftsavtalet nu äntligen uppnåtts. Men vi måste kunna vara ärliga. Avtalet är en inkomstpolitisk uppgörelse, inte en historisk reform. En bra början alltså, men vi måste höja ambitionsnivån. Arbetsmarknadsreformerna måste fortsätta. Det finns inte andra utvägar. Företagen bör få ordentliga verktyg för lokala avtal, utkomstskyddet måste vara mer sporrande och arbetsförmedlingen mer effektiv.

 

Ärade talman

 

”Att arbeta är bra så länge man inte glömmer bort att leva” säger ett afrikanskt ordspråk. Sjukfrånvaror och sjukpensioneringar förorsakar enorma kostnader åt samhället. Enligt professor Guy Ahonen handlar det om ca 25 miljarder euro årligen. Dessutom är det alltid fråga om en individuell tragedi, då en person i arbetsför ålder förlorar sin arbetsförmåga. Satsningar på arbetsvälmående betalar sig alltid mångfaldigt tillbaka.  Därför är det beklagligt att varken regeringen eller arbetsmarknadsparterna har visat något intresse att lyfta upp välmående i arbetslivet då man sytt ihop konkurrenskraftsavtalet.

SFP:s tankesmedja Agenda har idag publicerat en rapport gjord av Guy Ahonen. I rapporten föreslås satsningar på förbättrad personalproduktivitet genom att öka välbefinnandet i arbetet på alla nivåer i samhället. Satsningarna skulle möjliggöra ett produktivitetslyft på upp till 20 procent för vår ekonomi. Bästa statsminister, Svenska riksdagsgruppen ställer detta förslag också till regeringens förfogande. Vi är beredda att hjälpa.

 

”En konservativ är en statsman som är förtjust i rådande missförhållanden till skillnad från liberalen som vill ersätta dem med andra” sade den amerikanske författaren Ambrose Bierce i tiderna.  Vårt lands sysselsättningsstatistik talar sitt tydliga språk. Till exempel i Sverige är unga kvinnors sysselsättningsnivå betydligt högre än hos oss. Vårt nuvarande familjeledighetssystem och hemvårdstöd skapar inte incitament för kvinnor att delta i arbetslivet. Tvärtom, de hämmar jämställdheten på arbetsmarknaden. Sipiläs regering har gjort ett klart ideologiskt val, då den inte vill främja kvinnors karriärmöjligheter och löne- samt pensionsutveckling.

 

Svenska riksdagsgruppen föreslår att det görs en familjepolitisk helhetsreform. Föräldraledigheterna bör förnyas enligt till exempel 6+6+6 modellen. Hemvårdsstödet bör göras mer sporrande. Också dagvården behöver en ny modell nu när regeringen skrotat den subjektiva dagvårdsrätten. Vi vill trygga alla barn en kvalitativ småbarnspedagogik. Det är också en viktig förutsättning för att jobb och familjeliv ska kunna kombineras. Till exempel i Sverige har varje barn, från och med tre års ålder, rätt till fyra timmars avgiftsfri småbarnspedagogik dagligen. Vi kommer att utreda ifall den svenska eller någon annan modell kunde vara ett alternativ för Finland.

 

”Det ska alltid vara lönsamt att arbeta” är ett ofta upprepat citat. Men lika sant är det som Charles de Gaulle i tiderna uttryckte: ”I politiken räknas inte avsikterna, endast resultaten.” Vi måste därför skrida från ord till handling. Vi behöver en skatteväxling där tyngdpunkten i beskattningen förskjuts från beskattningen av arbete på beskattning av konsumtion. Svenska riksdagsgruppen tror på de dynamiska effekterna av en sänkt inkomstbeskattning. Inkomstbeskattningen bör bli lägre, samtidigt som mervärdesbeskattningen kan höjas en aning.

 

Ärade talman,

Det tre större helheter som Svenska riksdagsgruppen nu föreslår är ett trovärdigt och verkställbart alternativ för Finland.   Statsminister Sipilä, vi hoppas att regeringen lyssnar och tar lyra.

Gruppanföranden

Interpellationsdebatt om spårtrafiken nu och i framtiden.

Gruppanförande 3.10 2017 hållet av , Mats Nylund
03.10.2017 kl. 14:18

Remissdebatt om statsrådets klimatpolitiska redogörelse 2030.

Gruppanförande 27.9.2017, ledamot Anders Adlercreutz,
27.09.2017 kl. 14:30

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2018

Gruppanförande 20.9.2017, Joakim Strand
20.09.2017 kl. 10:36

Planen för den offentliga ekonomin 2018-2021

Gruppanförande 27.6.2017, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
27.06.2017 kl. 15:00

Förändringarna i arbetslivet. Statsrådets framtidsredogörelse, del 1.

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 20.6.2017
20.06.2017 kl. 15:00

Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen, Anna-Maja Henriksson
19.06.2017 kl. 13:12