Interpellationsdiskussion kring Finlands riktning.

18.05.2016 kl. 15:00
Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Anna-Maja Henriksson 18.5 2016

Ärade talman!

 

Frågorna om välmående är högaktuella också i övrigt.  Regeringen väntas i morgon offentliggöra sina riktlinjer för jourreformen. Regeringen har tidigare meddelat att full dygnet runt jour centraliseras till endast 12 sjukhus. Det är också fullständigt oklart hur den grundläggande vårdens jour kommer att ordnas. Det är uppenbart att den centerstyrda regeringen har drabbats av en enorm centraliseringsiver. Avstånden till närmaste akutmottagning blir längre och det blir svårare att få brådskande vård i tid. Det är paradoxalt när man beaktar att vårdreformens mål är att medborgarna ska tillförsäkras jämlik vård och omsorg i hela landet.

 

Minister Rehula, hur förbättras medborgarnas likställdhet om tjänsterna koncentreras och avstånden till närmaste sjukhus blir längre?

 

Vi kan också fråga oss varför jourreformen genomförs med en så skyndsam tidtabell samtidigt som den egentliga vårdreformen åter är på väg att bli försenad. Det är inte förnuftigt. Jourreformen borde gå hand i hand med vårdreformen och inte lösryckt från den.  Nu ser det ut som om regeringen först vill lägga ner sjukhus, stänga fler förlossningsavdelningar och minska på jouren inom såväl specialiserad sjukvård som primärvård och först efter det bilda 18 nya landskap.

 

Statsminister Sipilä, vad är det för självstyre om regeringen i Helsingfors beslutar om sjukhus och hälsocentralernas jourverksamhet innan ansvaret för vården övergår till landskapen?

 

I en reform som denna är det avgörande viktigt att trygga medborgarnas språkliga rättigheter. Var och en ska ha rätt att få kvalitativ vård på sitt modersmål även i framtiden. Minister Rehula, kommer regeringen att imorgon presentera en grundlig konsekvensbedömning om hur medborgarnas språkliga rättigheter förverkligas i samband med jourreformen?

 

Avslutningsvis,

 

Det är med kunskap och kunnande, bildning, forskning och utbildning vi ska lyfta Finland. Därför vill SFP och Svenska riksdagsgruppen än en gång uppmana regeringen att ompröva sina, för landets framtid destruktiva beslut om nedskärningar i utbildningen och forskningen.

 

Gruppanföranden

Interpellationsdiskussion kring Finlands riktning.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Anna-Maja Henriksson 18.5 2016
18.05.2016 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om statens ägarstyrningspolitik

Gruppanförande 17.5 2016, Carl Haglund
17.05.2016 kl. 15:00

Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2017–2020

Gruppanförande 19.4 2016, Joakim Strand
19.04.2016 kl. 15:05

Interpellationens första undertecknare har taltur.

Talet publicerat i hållen form
06.04.2016 kl. 14:10

Interpellationsdebatt om högskole- och studiestödsnedskärningar 6.4 2016

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
06.04.2016 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet.

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen 9.3 2016
09.03.2016 kl. 15:00