SFP behövs i Bryssel

11.05.2024 kl. 06:33
Finland går snart till val, igen. Även om det ibland känns som att vi går till valurnorna nästan varje år är det otroligt viktigt. Den 9 juni går nämligen EU-valet av stapeln och igår kom kandidatnumren. Då väljer vi vilka 15 personer som skall representera Finland i Europaparlamentet under de följande fem åren.

Det är första gången som svenska Österbotten har en reell chans att få in en egen europaparlamentariker. Rubrikerna i medierna de senaste veckorna har dock påvisat att det inte är någon självklarhet att SFP lyckas behålla sitt mandat i parlamentet. Därför är varje röst viktigt och ingenting kan tas förgivet.

 

Nils Torvalds har arbetat mycket framgångsrikt och alltid fört fram Finlands särdrag. Det här är jag otroligt tacksam över och jag hoppas att SFP, som är ett parti som är vana att agera i en europeiska kontext, får fortsätta arbetet efter Nicke.

 

Vi behöver säkra det finlandssvenska mandatet i europaparlamentet. Trots att avståndet mellan Österbotten och Bryssel kan verka avlägset, påverkar beslutsfattandet i EU livet för oss i vår region på många sätt.

 

EU är en betydande källa till finansiering för projekt och program i Österbotten. Genom olika strukturfonder och stödprogram stöttar EU utvecklingen av landsbygden, infrastruktur, näringsliv och utbildning i regionen. Att välja representanter som kan förstå och arbeta för Österbottens intressen i EU-parlamentet är därför avgörande för att säkerställa bland annat tillväxten och projektfinansieringen för Österbotten.

 

För det andra påverkar EU-lagstiftningen en mängd olika områden som är relevanta för Österbotten, såsom exempelvis jordbruket. Därför behöver Finland europaparlamentariker som förstår sig på vardagen i både landsbygd och städer i Finland. Det är också otroligt viktigt att de valda parlamentarikerna för fram Finlands särdrag. Det blev tydligt under den här perioden i europaparlamentet då exempelvis restaureringsförordningen behandlades.

 

Då jag läser föredragningslistorna till miljöutskottet i riksdagen blir det också tydligt hur mycket det som sker på EU-nivå påverkar Finland. Ungefär 80 procent av alla våra ärenden i utskottet har en koppling till EU eller är direkta förordningar eller direktiv från EU.

 

Därför är besluten som fattas i Europaparlamentet något som konkret berör vår allas vardag även om själva beslutsfattandet ibland kan kännas både byråkratiskt och avlägset. Därför hoppas jag att du tar dig till valurnorna antingen under förhandsröstningen eller på valdagen. Din röst kan vara avgörande.

 

I övrigt kan det konstateras att regeringen satsar på västkustens livsnerv riksåttan. I den andra tilläggsbudgeten, som publicerades i måndags, finns satsningar på omkörningsfiler mellan Edsevö och Lepplax. Projektet, som går på 24 miljoner euro, är en välkommen satsning i trakten där näringslivet går bra.

 

Avslutningsvis vill jag önska alla mödrar och även alla som skulle vilja vara mödrar en riktigt fin morsdag!

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 13.12.2017

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
13.12.2017 kl. 12:45

Regeringen besvarar interpellation om den ökande ojämlikheten 7.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
07.12.2017 kl. 17:29

Jubileumsplenum för den 100-åriga självständigheten 5.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
05.12.2017 kl. 12:37

Debatt om statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden

Gruppanförande 22.11.2017, Eva Biaudet
22.11.2017 kl. 15:00

Debattinitiativ om svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen, 15.11 2017
15.11.2017 kl. 14:25