Ukraina bör vara en del av den västerländska gemenskapen

21.02.2024 kl. 15:31
Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) höll idag Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i den aktuella debatten om läget i Ukraina.

Inkommande lördag är det exakt två år sedan Ryssland inledde sitt hänsynslösa anfallskrig mot Ukraina. 


I sitt anförande betonar Norrback behovet av praktiskt stöd till Ukraina, särskilt inom utbildningssektorn, för att bygga ett starkt och resilient samhälle. Han understryker även vikten av att EU arbetar tillsammans för att upprätthålla det regelbaserade systemet och att stödja Ukrainas väg mot europeisk integration.

– Ukraina behöver långsiktigt stöd som går utöver det militära och ekonomiska. Att säkerställa att Ukraina blir en del av den västerländska gemenskapen är inte bara en moralisk skyldighet utan en strategisk nödvändighet. Därför hoppas vi även att Ukraina kunde bjudas in till nästa NATO-toppmöte i Washington, säger Norrback.

Norrback uppmanar till en enhetlig och beslutsam handling från både Finland och EU för att stödja Ukraina i dessa utmanande tider. 

– Vi får inte glömma att kostnaden för att stödja Ukraina, hur betydande den än kan verka, bleknar i jämförelse med de kostnader och det lidande som skulle följa om vi vände dem ryggen. Finländarna har på bred front visat sitt stöd till Ukraina genom medborgarinsamlingar, genom att ge hem åt flyktingar och hjälpa dem att integreras i vårt samhälle, genom välgörenhetskonserter och kulturkvällar. Finland och Finlands folk står stadigt vid Ukrainas sida, nu och framöver, avslutar Norrback.
Anders Norrback

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09