Riksdagens julklappspengar utdelade – satsningar på riksväg 25, stamväg 51 och kulturen i Västnyland

12.12.2023 kl. 12:21
SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström gläds för hur regeringspartierna valt att dela ut riksdagens så kallade julklappspengar. De kommer att fördelas på trafik- och kultursatsningar i regionen

– Det är fint att den här regeringen är redo att göra satsningar i Västra Nyland. Som medlem av finansutskottets trafikdelegation har det varit fint att kunna se hur det finns en vilja att stärka trafiksäkerheten i regionen, säger Wickström 

Följande vägprojekt får anslag i Västra Nyland:

Bollstavägen - stamväg 51:ans korsning, Ingå 500 000 euro 

Riksväg 25, förbättrandet av trafiksäkerheten mellan Gamla Kustvägen och Ekenäsvägen (korsningen vid SBA), Ekenäs/Raseborg 500 000 euro 

Planering av Störsvikskorsning, Sjundeå 125 000 euro 

Vägbelysning från Sjundeå kyrkby till stamväg 51, Sjundeå 90 000 euro 

Överbyvägen (förbättring av del 2), Kyrkslätt 340 000 euro 


– Det är fantastiskt att Bollstavägen som är Ingås huvudkorsning åtgärdas. Korsningsområdet vid riksväg 25 är viktigt för näringslivet i Raseborg men stärker framför allt trafiksäkerheten. Det här är korsningsområden som redan i flera års tid lyfts fram som viktiga prioriteringar. Finansieringen vi förhandlat fram möjliggör förverkligandet av förbättringar vid de här korsningsområdena. Att främja trafiksäkerheten vid avtagen längs med stamväg 51 och riksväg 25 är ytterst viktigt, säger Wickström. 

– Vägbelysningen i Sjundeå kommer att förbättra trafiksäkerheten. Genom att möjliggöra slutliga planerandet av Störsvikorsningen kan man skapa förutsättningarna för att korsningen åtgärdas, så att Sjundeå kan gå vidare med sina utvecklingsplaner. Överbyvägen i Kyrkslätt är i dåligt skick och det är bra att den fixas, säger Wickström. 


Hangö museum, Raseborgs sommarteater och framtida kulturcentret i Ingå

Många andra projekt i regionen får också anslag och det här syns speciellt inom kultursektorn. Hangö museum får ett tilläggsbidrag på 35 000 euro, Raseborgs sommarteater som ägs av Forsstyrelsen får 100 000 euro för utvecklandet av sommarteatern och Ingå kulturförening som ska driva verksamheten i Ingå kulturcenter får ett utvecklingsbidrag på 45 000 euro. Klockriketeatern som är en turnerande finlandssvensk teater får också ett bidrag på 95 000 euro. 

– Västnyland är en kulturregion. Kultur skapar välmående och för mig själv har det varit viktigt att föra fram den lokala kulturens betydelse även i rikspolitiken. Det är fint att vi nu kan stärka kulturlivet i regionen med dessa satsningar. För Raseborgs sommarteaters del är beloppet så stort att med den kan man renovera hela läktaren. Jag hoppas att det här stärker Raseborgs sommarteaters roll som en ledande svenskspråkig friluftsteater, konstaterar Wickström. 

Övriga nämnvärda anslag är 45 000 euro för Sjöräddningssällskapet som har sin utbildningsenhet i Bågaskär i Ingå. Wickström gläds också för satsningen på 50 000 euro för att planera räddarutbildningen på svenska vid Helsingfors räddningsskola. Även Noux nationalpark får 200 000 euro vilket Wickström upplever som en god satsning. 
Henrik Wickström

Gruppanföranden

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04