Nolltolerans mot sexuella trakasserier

08.02.2023 kl. 16:52
Sexuella trakasserier är fortfarande ett stort problem i samhället och det står i strid med alla individers rätt till integritet och trygghet.

Det behövs långsiktigt arbete för att bli kvitt problemet, påpekar Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Minister Blomqvist deltar idag (8.2) i ett rundabordssamtal om att förhindra trakasserier och öka likabehandlingen inom räddningsbranschen.


- I de rundabordssamtal vi ordnat har det lyfts fram flera åtgärder för att förbättra situationen inom olika branscher. Bland annat behövs det tydliga riktlinjer och verksamhetsmodeller, och dessutom måste alla vara medvetna om de spelregler som gäller för att en förändring ska vara möjlig, säger Blomqvist.

- Det måste finnas tydliga processer för hur man anmäler trakasserifall och tröskeln att anmäla ska vara låg. Den som utsätts för trakasserier ska inte heller behöva oroa sig för att en anmälan kan innebära risker för karriären. Att anmäla trakasserier kräver mod och det är viktigt att hjälpa och stöda offren, säger Blomqvist.

I början av året trädde den nya sexualbrottslagstiftningen i kraft. Den nya lagstiftningen innebär att även annat än fysisk beröring kan definieras som brott och att våldtäkt definieras genom avsaknaden av samtycke. 

- Den nya lagstiftningen sänder en viktig signal om att inga former av trakasserier kan accepteras och har därför en viktig roll i arbetet med att förebygga sexuella trakasserier, säger Blomqvist.

- Under senaste år har det tyvärr blivit klart att sexuella trakasserier är ett utbrett och segt problem i vårt samhälle. Det är viktigt att diskussionen om problemen fortsätter, så att tröskeln för att anmäla fall av sexuella trakasserier sänks. Sexuella trakasserier och våld kan under inga omständigheter accepteras och vi måste ha en nolltolerans mot sexuella trakasserier i vårt samhälle, säger Blomqvist.

Minister Blomqvist sammankallade till ett första rundabordssamtal om sexuella trakasserier med representanter från arbetsmarknadsparterna för ett och ett halvt år sedan. Sedan dess har rundabordssamtal också ordnats med räddningsbranschen, idrottssektorn och kulturbranschen. Den 8 februari ordnades en andra del av rundabordssamtalen inom räddningsbranschen för att följa upp de åtgärder som gjorts för att förhindra sexuella trakasserier.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15