Ren energi lockar en storinvestering till Finland - snabba lovsprocesser i central roll

03.01.2023 kl. 14:07
Den norska bolaget Blastr Green Steel har aviserat en vilja att investera i en stor stålfabrik i Ingå, rapporterar Helsingin Sanomat. Det är fråga om en investering i storleksklassen 4 miljarder euro

Det här är igen ett tecken på att den gröna omställningen leder till investeringar, säger Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen. 

– I den energipolitiska debatten ställs ofta grön omställning och industri mot varandra. Det här är igen ett exempel på att så inte är fallet. När vi grundade Energireformgruppen i riksdagen 2015 var det just med sådana här investeringar i åtanke som det gjordes. Ett långsiktigt arbete bär frukt, berättar Adlercreutz

– Helt avgörande här är tillgången på ren energi. Under 2022 byggdes ca 1800 MW ny vindkraftskapacitet i Finland. Det är en imponerande takt. För ett knappt år sedan berättade Microsoft om en miljardinvestering i Kyrkslätt. Nu kommer detta besked, som förhoppningsvis också i sinom tid blir verklighet. Båda dessa projekt bygger helt på det, att vår energiomställning går vidare. 

Under denna regeringsperiod sänkte Finland industrins energiskatt till EU:s miniminivå. 

– Det här var en viktig fråga för SFP inför regeringsförhandlingarna 2019. Det är ett betydande beslut som också skapar incitament för investering. I stället för att skapa nya stödsystem är det skäl att se till att vi har en så enkel, konkurrenskraftig och förutsägbar beskattning som möjligt. 

Tillgången till hamn och goda energiöverföringsförbindelser har bidragit till Blastr Green Steels beslut. 

- Fortums kraftverk i Ingå finns inte mera. Men den infrastruktur som betjänade kraftverket ger nu möjlighet till en framtidsinvestering som öppnar för nya möjligheter i regionen och Finland. Nu måste vi aktivt hjälpa projektet vidare. Det är speciellt viktigt att säkerställa att lovsprocesserna fungerar. Det, att så inte är alltid är fallet är kan bli vår akilleshäl. Vi måste försäkra oss om att våra byggnads- och miljölovsprocesser är bäst i Norden. avslutar Adlercreutz.

Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2018 – 2021

Gruppanförande 3.5.2017, Svenska riksdagsgruppen, Mats Nylund
03.05.2017 kl. 14:16

Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen 4.4. 2017
04.04.2017 kl. 15:00

Interpellation om nedskärningarna i yrkesutbildningen

Gruppanförande 15.3 2017, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
15.03.2017 kl. 15:00

Regeringens försvarspolitiska redogörelse

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 8.3.2017
08.03.2017 kl. 15:04

Remissdebatt om landskapsmodellen

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen 7.3 2017
07.03.2017 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 1.3 2017
01.03.2017 kl. 15:00