Gängkriminalitet är allvarligt och kräver olika former av åtgärder

19.12.2022 kl. 11:04
Riksdagen behandlade idag interpellationen som väckts mot regeringen om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

I sitt gruppanförande betonade riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) det förebyggande arbetet och satsningar på en lyckad integration.

– Forskningen visar att faktorer som bidrar till brottsligt beteende har att göra med utsatthet och olika former av marginalisering. Medan oppositionen i interpellationen riktar ett pekande finger mot invandring väljer man att förbise marginaliseringens inverkan, säger Bergqvist.

Svenska riksdagsgruppen och SFP anser att det förebyggande arbetet är A och O, särskilt när det gäller barn. 

– Gängkriminaliteten är ett symptom på att dagens barn och ungdomar inte mår bra och att integrationen inte fungerar. Vi ser att satsningar på familjer, barn, unga och skola är centrala för att skapa trygghet. Då föräldrarna mår bra mår även barnen bra, säger Bergqvist.
Gängkriminalitet är ett problem som ska tas på allvar men är fortfarande en liten andel av den brottslighet som begås i Finland.

– Vi ska inte låta den andelen växa, utan ta ett aktivt grepp om problemet och även hålla ett vaksamt öga på den kriminalpolitiska diskussionen i våra nordiska grannländer. Gängkriminalitet är ett mångfacetterat problem som det inte finns några enkla lösningar till. För att kunna förbättra situationen genom satsningar på barn och unga, bättre integration och ett rättsväsende som har finländarnas förtroende måste vi också uppdatera vår lagstiftning, avslutar Bergqvist.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59