Jämställdheten, människorättskämparna och Helsingfors regionens kollektivtrafik får ”julklappspengar”

13.12.2022 kl. 10:12

Finansutskottet har tillfört anslag till budgeten för kvinnoorganisationerna, människorättsarbete samt arbete mot våld mot kvinnor och människohandel.


– Jag är särskilt glad över att riksdagen återigen har befäst statsstödet vid 918 000 euro för Kvinnoorganisationernas Centralförbund, NYTKIS ry och Monika-Naiset liitto ry. Jämställdhet sker inte av sig självt – organisationernas arbete är nödvändigt för att motarbeta en ”backlash” av jämställdheten både nationellt och internationellt, säger riksdagsledamot Eva Biaudet. 

Biaudet understryker att människorättsarbete nu behövs mer än någonsin sedan andra världskriget. Människorättskämparnas arbete behöver allt stöd.

Även Helsingforsregionens särskilda utmaningar, kollektivtrafikens ekonomiska utmaningar och polisens anslag beaktas.

– Jag är mycket nöjd med att riksdagen här tar hänsyn till de ekonomiska utmaningarna för Helsingforsregionens kollektivtrafik, genom att tillägg på en miljon i budgeten. Även polisens Exit-verksamhet kan fortsätta och utvecklas med tanke på gatugängsverksamheten, säger Biaudet.

 
Eva Biaudet

Gruppanföranden

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59