Jämställdheten, människorättskämparna och Helsingfors regionens kollektivtrafik får ”julklappspengar”

13.12.2022 kl. 10:12

Finansutskottet har tillfört anslag till budgeten för kvinnoorganisationerna, människorättsarbete samt arbete mot våld mot kvinnor och människohandel.


– Jag är särskilt glad över att riksdagen återigen har befäst statsstödet vid 918 000 euro för Kvinnoorganisationernas Centralförbund, NYTKIS ry och Monika-Naiset liitto ry. Jämställdhet sker inte av sig självt – organisationernas arbete är nödvändigt för att motarbeta en ”backlash” av jämställdheten både nationellt och internationellt, säger riksdagsledamot Eva Biaudet. 

Biaudet understryker att människorättsarbete nu behövs mer än någonsin sedan andra världskriget. Människorättskämparnas arbete behöver allt stöd.

Även Helsingforsregionens särskilda utmaningar, kollektivtrafikens ekonomiska utmaningar och polisens anslag beaktas.

– Jag är mycket nöjd med att riksdagen här tar hänsyn till de ekonomiska utmaningarna för Helsingforsregionens kollektivtrafik, genom att tillägg på en miljon i budgeten. Även polisens Exit-verksamhet kan fortsätta och utvecklas med tanke på gatugängsverksamheten, säger Biaudet.

 
Eva Biaudet

Gruppanföranden

Svar till regeringssonderare Orpo

18.04.2023 kl. 12:16

Interpellation om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin

Gruppanförande 8.2.2023, Sandra Bergqvist, Svenska riksdagsgruppen
08.02.2023 kl. 14:58

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00