Vi har en jättebra språklagstiftning men vi måste bli bättre på implementeringen

06.11.2022 kl. 08:03
Idag firar vi Svenska dagen, svenska språket och tvåspråkigheten i Finland.

Under hela veckan har det svenska språket och kulturen uppmärksammats runtom i landet då svenska veckan firats. Riksdagsledamot och folktingsordförande Sandra Bergqvist (SFP) betonar veckans betydelse för att främja förståelsen för det svenska språket och kulturen.  

 
– Vi ska vara stolta över att vi har en av världens bästa språklagstiftning men vi behöver arbeta vidare på att bättre få den att fungera i vardagen. Det svenska språket ska få synas och höras även i vardagliga situationer. Det är så vi främjar en levande tvåspråkighet, säger Bergqvist.

Bergqvist betonar att aktivt lyfta landets nationalspråk också utåt ger en bild av hur det egna landet ser på diversitet. 
– Populistiska utspel under hösten har visat på att alla inte ser det svenska som en del av vårt lands historia och kultur. Kunskap och förståelse för andra människor och kulturer är något vi däremot borde satsa mer på i en allt mer globaliserad värld. För att att andra också kan få en bild av hela vårt land och hela vår kultur krävs det också information på svenska. Det här öppnar även dörrarna för utökat samarbete med de övriga nordiska länderna, säger Bergqvist.

Finlands tvåspråkighet är en rikedom som Bergqvist tycker vi behöver bli bättre på att utnyttja på bästa möjliga sätt.
– Svenskan ska vara tillgänglig för dem som behöver det och ska tas med från första början i stora reformarbeten och myndighetskommunikation. Istället för att se svenskan som något extra som tas med i slutet av en process borde vi se på vilka möjligheter tvåspråkigheten ger oss. Exempel som fungerar på finskspråkigt håll fungerar inte alltid likadant på svenskspråkigt håll. Vi når bättre resultat om båda språken beaktas från första början, avslutar Bergqvist.
Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01