Finland har alla förutsättningar att leda klimatarbetet

13.10.2022 kl. 18:21
Idag har riksdagen diskuterat statsrådets redogörelse om ett klimatneutralt Finland 2035, det vill säga den nationella klimat- och energistrategin.

Riksdagsledamot och medlem i riksdagens miljöutskott, Mikko Ollikainen, anser att Finland har alla förutsättningar att leda arbetet för att stävja klimatförändringen. 
– Vi har som land know-how och ett varumärke som har satt oss på framkanten i kampen mot klimatförändringen. Finland ska vara ett lockande land för företag och investerare. Finland har alla möjligheter att vara en nyckelspelare i en kolneutral framtid och utnyttja potentialen som finns bland annat i väte, sol och vind, säger Ollikainen i debatten.

För att på bästa sätt utnyttja den potential Finland har lyfter Ollikainen upp satsningar på forskning och utveckling.
– Vi behöver en långsiktig och förutsägbar forsknings- och utvecklingspolitik som för med sig en hävstångseffekt. Svenska folkpartiet stöder starkt målet att höja forsknings-, innovations- och utvecklingssatsningarnas andel till fyra procent. Genom dessa satsningar kan nya teknologier skapa framgång för finländska företag, som i sin tur ökar den finska exporten, säger Ollikainen.

Ledamot Ollikainen ser även att företagen, tillsammans med beslutsfattarna, har en avgörande roll i arbetet för att stävja klimatförändringen. 
– Vi måste också med offentliga medel våga satsa på framtiden och samarbeta med de företag som är med och försöker lösa klimatkrisen. Vi vill ha ett mångsidigare samarbete i framtiden. Den offentliga och den privata sektorn jobbar tillsammans för att lösa framtida problem och hitta nya verksamhetssätt. Det skapas pilotprojekt och bedrivs forskning och man vågar också satsa på lite galna idéer, säger Ollikainen.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59

Remissdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet 16.9.2021 av riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
16.09.2021 kl. 15:49

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Gruppanförande 15.9.2021. Anförandet framfördes av ledamot Sandra Bergqvist.
15.09.2021 kl. 15:30