Företag och näringsliv lägger grunden för en välmående kommun

03.10.2022 kl. 16:10
Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfter upp vikten av satsningar på sysselsättning och företagens verksamhetsförutsättningar i kommunerna.

Minister Blomqvist besökte Lojo och Vichtis den 3 oktober och träffade bland annat stadens ledning, besökte företag och svarade på skolelevers frågor under ett skolbesök.

- Social- och hälsovårdsreformen innebär stora förändringar i kommunens uppgifter. Frågor som berör sysselsättning och näringsliv har nu möjlighet att få ett större fokus i kommunen. Ett tätt samarbete mellan kommunen och näringslivet är a och o. Det behövs en fortgående dialog och ett fungerande samarbete, säger Blomqvist.

Arbetskraftsbristen är ett faktum i många branscher och i det läget är det positivt att kommunerna i framtiden kommer ha ett större ansvar över sysselsättningstjänsterna, då arbets- och näringslivstjänsterna enligt förslaget som nu behandlas i riksdagen flyttas till kommunen från och med år 2025. 

- Målsättningen med den här reformen som vi arbetat med är att skapa förutsättningar för en förbättrad sysselsättning och att föra servicen närmare kommuninvånarna. Kommunerna är experter på sitt områdes sysselsättningsmöjligheter och har en möjlighet att erbjuda mångsidigare och mer effektiva tjänster, säger Blomqvist.

I framtiden kommer kommunerna vara centrala aktörer för att stöda invånarnas välmående och skapa en fungerande vardag för alla i kommunen. 

- Genom att kommunen satsar på företagens verksamhetsförutsättningar kan man skapa tillväxt och förbättra sysselsättningen. Det arbetet har en stor betydelse för hela regionens konkurrens- och livskraft, säger Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49

Responsdebatt om Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 17.11.2021, hållet av ledamot Eva Biaudet.
17.11.2021 kl. 14:53

Responsdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande 27.10.2021, ledamot Eva Biaudet framförde talet.
27.10.2021 kl. 14:50

Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin 

Gruppanförande 20.10.2021, Anders Norrback
20.10.2021 kl. 15:04

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59