Företag och näringsliv lägger grunden för en välmående kommun

03.10.2022 kl. 16:10
Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfter upp vikten av satsningar på sysselsättning och företagens verksamhetsförutsättningar i kommunerna.

Minister Blomqvist besökte Lojo och Vichtis den 3 oktober och träffade bland annat stadens ledning, besökte företag och svarade på skolelevers frågor under ett skolbesök.

- Social- och hälsovårdsreformen innebär stora förändringar i kommunens uppgifter. Frågor som berör sysselsättning och näringsliv har nu möjlighet att få ett större fokus i kommunen. Ett tätt samarbete mellan kommunen och näringslivet är a och o. Det behövs en fortgående dialog och ett fungerande samarbete, säger Blomqvist.

Arbetskraftsbristen är ett faktum i många branscher och i det läget är det positivt att kommunerna i framtiden kommer ha ett större ansvar över sysselsättningstjänsterna, då arbets- och näringslivstjänsterna enligt förslaget som nu behandlas i riksdagen flyttas till kommunen från och med år 2025. 

- Målsättningen med den här reformen som vi arbetat med är att skapa förutsättningar för en förbättrad sysselsättning och att föra servicen närmare kommuninvånarna. Kommunerna är experter på sitt områdes sysselsättningsmöjligheter och har en möjlighet att erbjuda mångsidigare och mer effektiva tjänster, säger Blomqvist.

I framtiden kommer kommunerna vara centrala aktörer för att stöda invånarnas välmående och skapa en fungerande vardag för alla i kommunen. 

- Genom att kommunen satsar på företagens verksamhetsförutsättningar kan man skapa tillväxt och förbättra sysselsättningen. Det arbetet har en stor betydelse för hela regionens konkurrens- och livskraft, säger Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Joakim Strand.
09.06.2021 kl. 15:00

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30