Detta brott ställer FN på prov

30.09.2022 kl. 11:38
FN:s relevans ställs på prov i och med Putins oerhörda handlingar, konstaterar Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen. Putin undertecknade på fredagen en lag som i praktiken införlivar områden av Ukraina i Ryssland.

Ryssland som är en av FN:s säkerhetsråds permanenta medlemmar beslöt nyss att det annekterar delar av Ukraina,  ett självständigt land. Delar, som det till en del erövrat genom ett illegalt anfallskrig och vars annektering man motiverar med en olaglig, förvrängd folkomröstning. Det här är en oerhörd handling i det efterkrigstida Europa. Det är ett brott mot såväl internationell lag som FN:s grundfördrag, säger  Adlercreutz.


- Putins tal och dessa åtgärder - annekteringen av ukrainska områden - är en farlig eskalering och det är omöjligt att förutspå vad detta kommer att leda till. Men Putins hot är klart. Samtidigt är det också vår sak att visa att hot inte är en väg framåt. De biter inte på oss. Ukraina kommer att fortsätta att försvara sina områden och vi kommer att fortsätta att stöda Ukraina, gemensamt och enigt, säger Adlercreutz 

Ryssland är en permanent medlem av FN:s säkerhetsråd. FN kommer enligt Adlercreutz oundvikligen att vara tvungen att ta ställning till denna handling. 

- Här handlar det om FN:s relevans. Hur förhåller sig organisationen till detta uppenbara brott?  Man kan med fog säga, att FN;s framtid står på spel. Speciell uppmärksamhet riktas också mot Kina och Indien. Nu måste de visa att det vill stå på rätt sida i denna fråga. Historien kommer klart att fördöma denna handling. Det råder ingen tvivel om vilken sida som här är den rätta; avslutar Adlercreutz

 
Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00

Klimatplanen för markanvändningssektorn

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
19.10.2022 kl. 15:41

Klimat och energistrategin – en långsiktig klimatpolitisk plan

Gruppanförande 13.10.2022 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
13.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
05.10.2022 kl. 15:00

Interpellation om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna

Gruppanförandet hållet av ledamot Rehn-Kivi
28.09.2022 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.
20.09.2022 kl. 13:26