Vargpolitiken ett steg mot rätt riktning

20.09.2022 kl. 11:28
Jord- och skogsbruksutskottet har idag gett sitt utlåtande om medborgarinitiativet gällande stamvårdande jakt av varg. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), som är medlem i utskottet, ser med goda ögon på slutresultatet. 

Utgående från medborgarinitiativet föreslår utskottet bland annat att regeringen bör arbeta för att loven beviljas i så pass god att eventuella besvär inte förhindrar genomförandet av åtgärden. Vidare föreslår man att riksdagen förutsätter att bestämmandet av referensvärdet av antalet vargar inte grundar sig enbart på genetik, utan även säkerhet, sociala faktorer samt jaktkulturen. Här borde man också titta närmare på hur frågan hanteras i Sverige. 


- Jag är glad över utskottets utlåtanden, och över hur medborgarinitiativets behandling har framskridit i utskottet. Om plenum godkänner vårt betänkande, tar vår vargpolitik ett steg mot rätt riktning. Många utmaningar återstår fortfarande, men vi går en bit framåt, säger Norrback. 
Anders Norrback

Gruppanföranden

Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och ickediskriminering i det finländska samhället

Gruppanförande hållet av gruppordförande Otto Andersson.
06.09.2023 kl. 15:00

Regeringen Orpos regeringsprogram

Gruppanförande, Otto Andersson, Svenska riksdagsgruppen 21.6.2023
21.06.2023 kl. 14:00

Svar till regeringssonderare Orpo

18.04.2023 kl. 12:16

Interpellation om skuldsättningen inom den offentliga ekonomin

Gruppanförande 8.2.2023, Sandra Bergqvist, Svenska riksdagsgruppen
08.02.2023 kl. 14:58

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00