Vargpolitiken ett steg mot rätt riktning

20.09.2022 kl. 11:28
Jord- och skogsbruksutskottet har idag gett sitt utlåtande om medborgarinitiativet gällande stamvårdande jakt av varg. Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), som är medlem i utskottet, ser med goda ögon på slutresultatet. 

Utgående från medborgarinitiativet föreslår utskottet bland annat att regeringen bör arbeta för att loven beviljas i så pass god att eventuella besvär inte förhindrar genomförandet av åtgärden. Vidare föreslår man att riksdagen förutsätter att bestämmandet av referensvärdet av antalet vargar inte grundar sig enbart på genetik, utan även säkerhet, sociala faktorer samt jaktkulturen. Här borde man också titta närmare på hur frågan hanteras i Sverige. 


- Jag är glad över utskottets utlåtanden, och över hur medborgarinitiativets behandling har framskridit i utskottet. Om plenum godkänner vårt betänkande, tar vår vargpolitik ett steg mot rätt riktning. Många utmaningar återstår fortfarande, men vi går en bit framåt, säger Norrback. 
Anders Norrback

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.
20.09.2022 kl. 13:26

Jämställdhetspolitiska redogörelsen

Gruppanförande hållet 14.9 2022 av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2022 kl. 14:55

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00