Ljusglimtar i synnerligen tuffa tider

18.09.2022 kl. 10:20
Grattis Kaskö! Metsä Boards meddelande i torsdags om att de utreder möjligheten att bygga en ny modern kartongfabrik i Kaskö kom för många som en blixt från klar himmel. Ofta kan blixtar ha förödande konsekvenser men denna blixt var totala motsatsen - en synnerligen fin nyhet för Kaskö som under senaste åren bland annat kämpat med sin ekonomi.

Visst, saker ska utredas ännu men fabriken skulle sysselsätta 200–300 personer. Fungerande infrastruktur är A och O för att liknande investeringar ska bli av. Därför är pengarna till Kasköbanan nästa år på 3.5 miljoner euro viktiga, likaså fortsätter lobbningen för Kaskö hamns status vid EU borden. Också de planerade satsningarna på vätgas i Kristinestad är mycket positiva.

Dessa ljusglimtar är otroligt välkomna i de tuffa tiderna vi lever i. För ordet turbulent kan upplevas som enbart förnamnet inför den kommande hösten och vintern. Vi ser nu allt kraftigare de stora kringeffekterna av coronan och pågående kriget i Europa.


I dagarna har debatten i riksdagen och även utanför mestadels fokuserat kring patientsäkerhetslagen. Vågorna har helt förståeligt gått höga. Den aktuella frågan handlar om att människans rätt till liv läggs mot strejkrätten. Att vi kommit till denna utmanande punkt beror i grunden på de svåra förhandlingarna om vårdarnas löner mellan arbetstagare och arbetsgivare. Jag hoppas att vi snarast möjligt får en lösning i denna utmanande fråga.

Den kraftiga inflationen, som fick sin början efter att kriget i Ukraina bröt ut, märks tydligt våra och företagarnas plånböcker. Bland annat prishöjningar på bränsle, byggmaterial och mat kom först och nu allt kraftigare elpriserna och högre räntor. Ibruktagandet av Olkiluoto 3an och användning på full effekt är ett måste.

Allt tyder på att tillgången på mat kommer att ändras under vintern, bland annat i fråga om tomater och gurkor men även i fråga om kött. Det finns en risk för större arbetslöshet, längre eller temporär, vilket kan ha effekter lokalt. Liknande signaler som från Kaskö och Kristinestad är viktiga i nuläget.

Det sista halvåret under denna riksdagsperiod börjar strax och regeringen ska ännu ge över 200 lagförslag till riksdagen. Bara i de utskotten som jag sitter har vi kring 50 lagar som ska behandlas och bland dem också utmanande lagar såsom naturskyddslagen, bygglagen och lagen om upphovsrätter. En synnerligen utmanande vinter väntar och därför behövs dessa ljusglimtar.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Interpellation om energimarknadens funktion, elpriset och regeringens Fortum-politik

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
idag kl. 15:00

Interpellation om situationen inom äldreomsorgen och om krisen inom hälsovårdstjänsterna

Gruppanförandet hållet av ledamot Rehn-Kivi
28.09.2022 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.
20.09.2022 kl. 13:26

Jämställdhetspolitiska redogörelsen

Gruppanförande hållet 14.9 2022 av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2022 kl. 14:55

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Klimatpolitisk plan på medellång sikt

Gruppanförande av ledamot Mikko Ollikainen
06.06.2022 kl. 14:04

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58