Rätten till liv och hälsa måste tryggas i alla lägen

16.09.2022 kl. 10:18
Idag har social- och hälsovårdsutskottet fått klart sitt betänkande om patientsäkerhetslagen. Utskottet stöder lagförslaget som grundar sig på att under en arbetskonflikt garantera tillräckligt skyddsarbete inom intensivvården och kritisk hemvård men föreslår små ändringar utgående från sakkunnigutlåtandena.

Såväl grundlagsutskottet som arbetslivs- och jämställdhetsutskottet har också gett sina utlåtanden som stöder lagförslaget.  SFP:s riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi anser att trots att situationen är svår och att det finns en stark förståelse för vårdarnas frustration måste vi säkerställa att inget människoliv förloras på grund av den pågående arbetskonflikten.

 
– Jag tror starkt på vår offentliga social- och hälsovård, som ger alla medborgare en grundtrygghet och en jämlik möjlighet att få vård och hjälp när det behövs. Det är viktigt att poängtera att det nu inte är fråga om att  begränsa vårdarnas rätt att strejka.Vårdarna är värda arbetsförhållanden som är fungerande, rättvisa och trivsamma. Deras arbete måste värdesättas också på annat sätt än med vackra ord. Jag hoppas innerligt att vi får en lösning på konflikten så att denna lag inte behöver tillämpas, säger Rehn-Kivi.
 
Rehn-Kivi poängterar även att vårt uppdrag är att skydda liv i alla situationer, särskilt i den kritiska intensivvården, men spelreglerna måste vara tydliga.
 
– Bestämmelserna i den föreslagna lagen bör endast tillämpas i situationer där personalbrist orsakad av en arbetskonflikt äventyrar kunders eller patienters liv eller hälsa. Tröskeln för att det allmänna ska ingripa i en arbetskonflikt ska vara hög och det ska vara sista utvägen för att säkra tillräckligt med personal under en arbetskonflikt. Skälen för restriktionerna ska därför vara väl avvägda och restriktionerna ska vara tydligt begränsade så att de kan omfattas och kännas riktiga, säger Rehn-Kivi.

 
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2022

Gruppanförande 28.9.2021. Talet hållet av ledamot Anders Adlercreutz.
28.09.2021 kl. 13:00

Redogörelsen om den inre säkerheten

Gruppanförande 21.9.2021, ledamot Mats Löfström.
21.09.2021 kl. 14:59

Remissdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet 16.9.2021 av riksdagsledamot Anders Adlercreutz.
16.09.2021 kl. 15:49

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Gruppanförande 15.9.2021. Anförandet framfördes av ledamot Sandra Bergqvist.
15.09.2021 kl. 15:30

Den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna 

Gruppanförande 14.9.2021 hållet av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032

Gruppanförande hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
01.07.2021 kl. 11:00

Planen för de offentliga finanserna

Responsdebatt 28.6.2021 där gruppanförandet hölls av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
28.06.2021 kl. 15:00