Hatretorik och riktade trakasserier ett hot mot vår demokrati

15.09.2022 kl. 13:03
Idag uppmärksammas den internationella demokratidagen. Även om vi i Finland lever i en stark demokrati finns det områden vi behöver förbättra. Riksdagsledamot och lagutskottets viceordförande Sandra Bergqvist (SFP) vill se ett bättre diskussionsklimat i samhället.

– Yttrandefriheten hör till grundstenarna för en fungerande demokrati. Det man verkar glömma bort är att yttrandefrihet inte betyder att man får säga vad som helst. Människor ska bemötas med respekt oberoende om diskussioner förs på nätet eller offline, säger Bergqvist. 


Diskussionsklimatet i samhället har blivit alltmer tillspetsat, samtidigt som hatretorik och riktade trakasserier förekommer allt oftare. 

– Hatretorik och riktade trakasserier används som medel för att tysta ner och höja tröskeln att aktivt delta i samhällsdebatten. Det här är ett allvarligt problem och ett hot mot vår demokrati. Ingen ska vara rädd för att uttrycka sig varken i sin arbetsroll, genom förtroendeuppdrag eller på fritiden, säger Bergqvist.

Under den här valperioden har många åtgärder vidtagits för att stärka rättssystemet i Finland. Samtidigt uppstår nya krav på uppdaterad lagstiftning för att motsvara det som händer i vårt samhälle idag.

– Lagutskottet har tidigare under valperioden tagit ställning till att man skyndsamt utreder och bedömer behoven av att ändra lagstiftningen för att effektivare kunna ingripa i riktade trakasserier med straffrättsliga medel. Jag är glad att justitieministeriet nyligen blivit färdig med utredningen där man faktiskt föreslår att riktade trakasserier ska bli straffbara. Den här frågan hoppas jag att även nästa regering tar på allvar, avslutar Bergqvist. 
Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00