Nu påskyndas den gröna omställningen

08.09.2022 kl. 15:19
Regeringen har i dag beslutat om ett lagförslag om att behandlingen av tillstånd som gäller investeringar som främjar den gröna omställningen temporärt skall få företräde i regionförvaltningsverken och i förvaltningsdomstolarna.

– Jag är mycket glad över lagförslaget som främjar och försnabbar den gröna omställningen i Finland. Det är helt centralt att vi så snabbt som möjligt kan göra oss oberoende av fossil energi. Samtidigt behöver vi också öka Finlands självförsörjningsgrad. Dagens beslut stärker investeringssäkerheten för företagen och sporrar till investeringar, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson

– Såväl med tanke på klimatfrågan som möjligheten att skapa nya arbetstillfällen är det viktigt att projekt som främjar förnybar energi får en snabb och smidig behandling i alla skeden av processen både hos myndigheterna och i domstolarna. Nya vindkraftsprojekt, projekt gällande nyttjande av väte och utvecklingen av enheter inom ackumulatortekniken är oerhört viktiga för Finland, säger minister Thomas Blomqvist.

– Som justitieminister är jag nöjd över att vi i regeringen kunnat enas om ökade resurser till förvaltningsdomstolarna för att klara av att försnabba behandlingen av de besvärsärenden som berör tillstånd för investeringar gällande grön omställning, säger Anna-Maja Henriksson.

Thomas Blomqvist och Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43