Lojo förlossningsavdelning ska finnas även i framtiden!

06.09.2022 kl. 13:57
Igår (5.9) publicerade tidningen Länsi-Uusimaa en nyhet där man lyfter fram stängningen av Lojo förlossningsavdelning som ett alternativ för HUS att göra inbesparingar. Ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist anser att Lojo förlossningsavdelning behövs och att förslaget om stängningen är förkastligt.

– Tanken att stänga ner Lojo förlossningsavdelning är helt oacceptabel. Det är viktigt att denna typ av service finns nära till hands eftersom riskerna ökar ju längre distanserna blir och både föderskans och barnets hälsa äventyras om avståndet till BB blir för långt. Västra Nyland är ett stort område och servicen ska erbjudas på skäligt och tryggt avstånd oberoende var man bor. Den olyckliga stängningen av förlossningsavdelningen på Raseborgs sjukhus ledde till att avstånden, speciellt från de allra västligaste områdena redan är alltför långa, konstaterar Blomqvist.

– HUS måste ta ansvar för hela området som man är satt att betjäna. Från och med den 1 januari 2023 har HUS ansvaret att erbjuda den service som välfärdsområdena behöver och därför är Västra Nylands välfärdsområdes behov och beställning det som ska vara avgörande, säger Blomqvist.

Blomqvist betonar också vikten av tillräckligt många enheter och tillräcklig kapacitet i enheterna med tanke på oförutsägbara händelser.

– Pandemin har visat att vi behöver ha tillräckligt många enheter där patienter kan tas emot och få kvalitativ vård. Vi har inte råd att bli av med några enheter – till dessa hör såväl Lojo sjukhus som Raseborgs sjukhus i Västra Nyland. Lojo sjukhus förlossningsavdelning är viktig för hela regionen och dess invånare och därför måste dess verksamhetsförutsättningar tryggas.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43