Bergqvist lättad över att den föreslagna fastighetsskattereformen inte går vidare

02.09.2022 kl. 17:38
Finansministeriet har idag meddelat att den föreslagna fastighetsskattereformen inte blir av.

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) är nöjd med beslutet och glad att Finansministeriet tagit till sig av den hårda kritik som förslaget fick under utlåtanderundan.
 
– Sedan hösten 2019 då fastighetsskatten chockhöjdes i skärgården har vi väntat på en fastighetsskattereform som skulle vara mer rättvis, men förslaget som gick vidare var en katastrof för de som bor och äger fastigheter eller tomter speciellt i skärgården och på glesbygden. Samma chockhöjning kunde också ha drabbat flera företag. Det här skulle ha varit synnerligen problematiskt i en tid då hushållen tampas med höga energikostnader och många företag behöver satsa stort på grön omställning, säger Bergqvist. 
 
SFP har länge förespråkat en reform av fastighetsskatten men det senaste förslaget till reform skulle kraftigt ha drabbat enskilda fastighetsägare runt om i landet då beskattningsvärdet på mark kunde ha stigit med flera hundra procent.

– Det är bra att den föreslagna fastighetsskattereformen inte blir av men det finns fortfarande utmaningar och orättvisor när det gäller Skatteförvaltningens nya linjedragningar. Obrukbar mark utan byggrätt borde inte beskattas. Egentligen borde grunderna för fastighetsskatt helt göras om och det här blir nu en fråga som jag hoppas kunna fortsätta jobba med också under nästa valperiod, säger Bergqvist.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Människorättspolitiska redogörelsen

Gruppanförandet hölls av ledamot Biaudet
16.02.2022 kl. 15:41

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Gruppanförandets talare ledamot Rehn-Kivi
09.02.2022 kl. 15:00

Riksmötets öppningsdebatt 8.2.2022

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz.
08.02.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 2022

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:00

Reponsdebatt om statsrådets försvarsredogörelse

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback
07.12.2021 kl. 14:50

Interpellation om Finlands beredskap för hybridpåverkan som bygger på styrning av migrationsströmmar

Gruppanförande hållet av ledamot Mats Löfström
24.11.2021 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 23.11.2021 hållet av ledamot Mikko Ollikainen
23.11.2021 kl. 14:49