Finansieringen av det nationella läkemedelsutvecklingscentret i Åbo måste tryggas 

09.08.2022 kl. 14:49
Det nationella läkemedelsutvecklingscentret har i februari grundats i Åbo men finansieringen för att verksamheten ska komma igång saknas ännu. Det här bekymrar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP).

– Majoriteten av de läkemedel som utvecklats i Finland har utvecklats i Åboregionen. Centret ska främja en konkurrenskraftig läkemedelsutveckling som gynnar hela landet. Det är alltså en betydande investering som nu riskerar stampa på ställe, säger Bergqvist.

Det har visat sig att de 11 miljoner som varit öronmärkta för det nationella läkemedelsutvecklingscentret har använts till annat och att finansieringen av centret helt uteblivit ur finansministeriets förslag till nästa års budget. 

– För att trygga kunnandet, forskning och sysselsättningen inom läkemedelsbranschen i Åboregionen är det viktigt att finansieringen för centret garanteras, även på lång sikt. För att verksamheten nu alls ska komma igång hoppas jag verkligen att vidare diskussioner mellan finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet leder till att det riktas pengar för centret i nästa års budget, säger Bergqvist. 

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.    Ledamot Stefan Wallin
13.12.2018 kl. 17:31

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

Gruppanförande 12.12.2018, Eva Biaudet
12.12.2018 kl. 14:38

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 14:56

Alternativa budgeterna 14.11.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson,
14.11.2018 kl. 14:37

Vi kan bättre.

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 2019
07.11.2018 kl. 14:44