Finansieringen av det nationella läkemedelsutvecklingscentret i Åbo måste tryggas 

09.08.2022 kl. 14:49
Det nationella läkemedelsutvecklingscentret har i februari grundats i Åbo men finansieringen för att verksamheten ska komma igång saknas ännu. Det här bekymrar riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP).

– Majoriteten av de läkemedel som utvecklats i Finland har utvecklats i Åboregionen. Centret ska främja en konkurrenskraftig läkemedelsutveckling som gynnar hela landet. Det är alltså en betydande investering som nu riskerar stampa på ställe, säger Bergqvist.

Det har visat sig att de 11 miljoner som varit öronmärkta för det nationella läkemedelsutvecklingscentret har använts till annat och att finansieringen av centret helt uteblivit ur finansministeriets förslag till nästa års budget. 

– För att trygga kunnandet, forskning och sysselsättningen inom läkemedelsbranschen i Åboregionen är det viktigt att finansieringen för centret garanteras, även på lång sikt. För att verksamheten nu alls ska komma igång hoppas jag verkligen att vidare diskussioner mellan finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet leder till att det riktas pengar för centret i nästa års budget, säger Bergqvist. 

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.
20.09.2022 kl. 13:26

Jämställdhetspolitiska redogörelsen

Gruppanförande hållet 14.9 2022 av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2022 kl. 14:55

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00