Företagsamhet viktigt också i svåra tider

24.05.2022 kl. 13:10

– SFP och regeringen har gjort stora och välbehövliga satsningar på tillväxt och sysselsättning. Den nuvarande sysselsättningsgraden ligger på en rekordnivå. De åtgärder regeringen beslutat om bär nu frukt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet som på måndagen diskuterade företagsamhet med företagare i Västnyland.

Sysselsättningsgraden ligger på drygt 74 %. I februari i år fanns det 40 000 färre arbetslösa än det fanns ifjol vid samma tidpunkt.

– Den nordiska arbetskraftsmodellen trädde i kraft i början av maj och ett försök med höjt hushållsavdrag kommer att genomföras, för att nämna en par viktiga åtgärder som kommit till tack vare SFP:s arbete inom regeringen, konstaterar minister Thomas Blomqvist. 

– Jag är övertygad om att vårt nordiska välfärdssamhälle är en alldeles särskild styrka under oroliga tider. Därför är det viktigt att vi fortsätter att ytterligare stärka den här grunden och söker lösningar som ökar sysselsättningsgraden, förbättrar företagens verksamhetsförutsättningar och  stärker den ekonomiska hållbarheten, säger Thomas Blomqvist.

– Transporter och infrastruktur är viktiga verksamhetsförutsättningar för företagen. Hangö-Hyvingebanan kommer att ha en mycket stor betydelse för hela Västnyland nu då banan elektrifieras och då man samtidigt tar åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten vid plankorsningarna. En annan åtgärd som både förbättrar trafiksäkerheten och som möjliggör utbyggandet av ett nytt industriområde är underfarten vid Läpp. En tredje är belysningen på stamväg 51. Alla de här tre åtgärderna främjar företagsamheten samtidigt som de också med tanke på  trafiksäkerheten är ytterst viktiga, konstaterar Thomas Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning om utrikes-och säkerhetspolitiska läget 23.2.2022

Gruppanförandet hållet av ledamot Eva Biaudet.
23.02.2022 kl. 15:00

Svar på interpellation om bränsle- och energipriserna 22.2.2022

Gruppanförandet hölls av ledamot Sandra Bergqvist
22.02.2022 kl. 14:56

Statsministerns upplysning - Översikt över det utrikes- och säkerhetspolitiska läget 22.2.2022

Ledamot Anders Adlercreutz höll gruppanförandet.
22.02.2022 kl. 14:11

Människorättspolitiska redogörelsen

Gruppanförandet hölls av ledamot Biaudet
16.02.2022 kl. 15:41

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Gruppanförandets talare ledamot Rehn-Kivi
09.02.2022 kl. 15:00

Riksmötets öppningsdebatt 8.2.2022

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz.
08.02.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 2022

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:00