Företagsamhet viktigt också i svåra tider

24.05.2022 kl. 13:10

– SFP och regeringen har gjort stora och välbehövliga satsningar på tillväxt och sysselsättning. Den nuvarande sysselsättningsgraden ligger på en rekordnivå. De åtgärder regeringen beslutat om bär nu frukt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet som på måndagen diskuterade företagsamhet med företagare i Västnyland.

Sysselsättningsgraden ligger på drygt 74 %. I februari i år fanns det 40 000 färre arbetslösa än det fanns ifjol vid samma tidpunkt.

– Den nordiska arbetskraftsmodellen trädde i kraft i början av maj och ett försök med höjt hushållsavdrag kommer att genomföras, för att nämna en par viktiga åtgärder som kommit till tack vare SFP:s arbete inom regeringen, konstaterar minister Thomas Blomqvist. 

– Jag är övertygad om att vårt nordiska välfärdssamhälle är en alldeles särskild styrka under oroliga tider. Därför är det viktigt att vi fortsätter att ytterligare stärka den här grunden och söker lösningar som ökar sysselsättningsgraden, förbättrar företagens verksamhetsförutsättningar och  stärker den ekonomiska hållbarheten, säger Thomas Blomqvist.

– Transporter och infrastruktur är viktiga verksamhetsförutsättningar för företagen. Hangö-Hyvingebanan kommer att ha en mycket stor betydelse för hela Västnyland nu då banan elektrifieras och då man samtidigt tar åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten vid plankorsningarna. En annan åtgärd som både förbättrar trafiksäkerheten och som möjliggör utbyggandet av ett nytt industriområde är underfarten vid Läpp. En tredje är belysningen på stamväg 51. Alla de här tre åtgärderna främjar företagsamheten samtidigt som de också med tanke på  trafiksäkerheten är ytterst viktiga, konstaterar Thomas Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00