Företagsamhet viktigt också i svåra tider

24.05.2022 kl. 13:10

– SFP och regeringen har gjort stora och välbehövliga satsningar på tillväxt och sysselsättning. Den nuvarande sysselsättningsgraden ligger på en rekordnivå. De åtgärder regeringen beslutat om bär nu frukt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet som på måndagen diskuterade företagsamhet med företagare i Västnyland.

Sysselsättningsgraden ligger på drygt 74 %. I februari i år fanns det 40 000 färre arbetslösa än det fanns ifjol vid samma tidpunkt.

– Den nordiska arbetskraftsmodellen trädde i kraft i början av maj och ett försök med höjt hushållsavdrag kommer att genomföras, för att nämna en par viktiga åtgärder som kommit till tack vare SFP:s arbete inom regeringen, konstaterar minister Thomas Blomqvist. 

– Jag är övertygad om att vårt nordiska välfärdssamhälle är en alldeles särskild styrka under oroliga tider. Därför är det viktigt att vi fortsätter att ytterligare stärka den här grunden och söker lösningar som ökar sysselsättningsgraden, förbättrar företagens verksamhetsförutsättningar och  stärker den ekonomiska hållbarheten, säger Thomas Blomqvist.

– Transporter och infrastruktur är viktiga verksamhetsförutsättningar för företagen. Hangö-Hyvingebanan kommer att ha en mycket stor betydelse för hela Västnyland nu då banan elektrifieras och då man samtidigt tar åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten vid plankorsningarna. En annan åtgärd som både förbättrar trafiksäkerheten och som möjliggör utbyggandet av ett nytt industriområde är underfarten vid Läpp. En tredje är belysningen på stamväg 51. Alla de här tre åtgärderna främjar företagsamheten samtidigt som de också med tanke på  trafiksäkerheten är ytterst viktiga, konstaterar Thomas Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.    Ledamot Stefan Wallin
13.12.2018 kl. 17:31

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

Gruppanförande 12.12.2018, Eva Biaudet
12.12.2018 kl. 14:38

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 14:56

Alternativa budgeterna 14.11.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson,
14.11.2018 kl. 14:37

Vi kan bättre.

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 2019
07.11.2018 kl. 14:44

Statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande 23.10 2018 hållet av ledamot Stefan Wallin
23.10.2018 kl. 14:57