Företagsamhet viktigt också i svåra tider

24.05.2022 kl. 13:10

– SFP och regeringen har gjort stora och välbehövliga satsningar på tillväxt och sysselsättning. Den nuvarande sysselsättningsgraden ligger på en rekordnivå. De åtgärder regeringen beslutat om bär nu frukt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet som på måndagen diskuterade företagsamhet med företagare i Västnyland.

Sysselsättningsgraden ligger på drygt 74 %. I februari i år fanns det 40 000 färre arbetslösa än det fanns ifjol vid samma tidpunkt.

– Den nordiska arbetskraftsmodellen trädde i kraft i början av maj och ett försök med höjt hushållsavdrag kommer att genomföras, för att nämna en par viktiga åtgärder som kommit till tack vare SFP:s arbete inom regeringen, konstaterar minister Thomas Blomqvist. 

– Jag är övertygad om att vårt nordiska välfärdssamhälle är en alldeles särskild styrka under oroliga tider. Därför är det viktigt att vi fortsätter att ytterligare stärka den här grunden och söker lösningar som ökar sysselsättningsgraden, förbättrar företagens verksamhetsförutsättningar och  stärker den ekonomiska hållbarheten, säger Thomas Blomqvist.

– Transporter och infrastruktur är viktiga verksamhetsförutsättningar för företagen. Hangö-Hyvingebanan kommer att ha en mycket stor betydelse för hela Västnyland nu då banan elektrifieras och då man samtidigt tar åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten vid plankorsningarna. En annan åtgärd som både förbättrar trafiksäkerheten och som möjliggör utbyggandet av ett nytt industriområde är underfarten vid Läpp. En tredje är belysningen på stamväg 51. Alla de här tre åtgärderna främjar företagsamheten samtidigt som de också med tanke på  trafiksäkerheten är ytterst viktiga, konstaterar Thomas Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31