Norrback förutspår en ny världsordning

21.05.2022 kl. 07:12
En historisk vecka i Finland kulminerade den 17.5.2022 då riksdagen, med 188 röster för, beslöt att ansöka om medlemskap försvarsalliansen Nato.

Sällan har vår riksdag varit så eniga som i de var i tisdagens röstning. Nu går medlemskapsprocessen till vidare behandling i olika forum inom NATO.  Slutligen skall alla de övriga NATO-ländernas parlament godkänna Finlands ansökan innan vi blir fullvärdiga medlemmar i alliansen. Processen har beräknats ta 4–12 månader.  För vår del återstår det nu att blicka framåt. Vi skall vara med som en aktiv aktör vid skapandet av den nya världsordningen.

När Ryssland valde att mot internationella avtal starta ett invasionskrig mot en europeisk demokrati, påbörjades också utvecklingen av ny världsordning. EU blev mer enigt än någonsin, och även effektivare i sitt beslutsfattande. Man hittade snabbt samförstånd gällande sanktioner mot Ryssland och stödet till Ukraina. Man kan påstå att EU växte och blev strakare. Detta är något jag vill se mera av i framtiden

Att en ny säkerhetsordning håller på att skapas i Europa och i världen blir alltmer uppenbart. Demokratiutvecklingen har stannat upp och vi ser en allt tydligare uppdelning i auktoritära och demokratiska länder igen. Följderna av utvecklingen i Ryssland ser vi resultatet av som bäst. Signalerna om utvecklingen i Kina är ingen trevlig läsning. Yttrandefriheten begränsas allt hårdare och även där sluter man sig allt mer. Jag har redan länge påpekat vi skall ta detta i betraktande då vi samarbetar med dessa diktaturer.  Att vi skall ha ett samarbete i alla riktningar är viktigt. Att vara blåögda beträffande diktaturers prioriteringar och målsättningar kan dock vara ödesdigert. Kriget i Ukraina tolkar jag inte enbart som ett krig om Ukraina utan ett krig mellan autoritära samhällssystem och demokratiska system. En diktators värsta fiende är demokrati och yttrandefrihet.

Nu när den säkerhetspolitiska världskartan ritas om påverkar detta även den handelspolitiska världskartan. För tillfället är vårt handelspolitiska samarbete med Ryssland på is, och utvecklingen i Kina känns inte heller trygg. Nu är det viktigt att söka samarbeten i alla riktningar.  Jag tror att Afrika kan komma och spela en stor roll i den nya handelspolitiska världsordningen. Vi ser allt för ofta Afrika som en helhet, dock bör vi minnas att det består av många enskilda länder där det finns olika möjlighet till olika typer av ekonomiskt samarbete.

De ekonomiska utmaningarna är inte endast globala, utan också nationella. Finland har haft en aktiv handel samt ett aktivt samarbete med Ryssland under en lång tid. Speciella utmaningar har uppstått i de regioner i vårt land som gränsar mot Ryssland. Butiker och företag lider på grund av den uteblivna handeln. Den ekonomiska situationen i vårt land påverkas alltmer av förändringen. Priserna på mat och energi har stigit. Vi ser även allvarliga tecken på en möjlig global omfattande livsmedelskris. Vi kommer inte att lida av hungersnöd i Finland. Vi har råd att köpa in mat från andra länder, men all den mat vi köper in är bort från någon annan som antagligen skulle behöva den mera. Detta är för mig en samvetsfråga. Därför är det fortsättningsvis viktigt att vi gör allt för att trygga den finländska matproduktionen.

Anders Norrback

Gruppanföranden

Interpellation om arbetsvillkoren för ung

Svenska riksdagsgruppen, gruppordförande Thomas Blomqvist
08.05.2018 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 13.12.2017

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
13.12.2017 kl. 12:45

Regeringen besvarar interpellation om den ökande ojämlikheten 7.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
07.12.2017 kl. 17:29