Medlemskap i Nato är den bästa garantin för vår säkerhet

10.05.2022 kl. 14:43
Riksdagens försvarsutskott konstaterar i sitt utlåtande att ett medlemskap i Nato vore den bästa lösningen med tanke på vår säkerhet.

 

- Nato är inte ett hot mot någon. Det här beslutet handlar helt enkelt om att maximera vår säkerhet i en osäker värld. 

Riksdagens försvarsutskott konstaterar i sitt utlåtande att ett medlemskap i Nato vore den bästa lösningen med tanke på vår säkerhet. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz håller fullt med. 

- Vi har i ett drygt decennium talat om en Nato-option som ska bedömas på basen av vår säkerhetspolitiska situation. Den situationen förändrades radikalt när Ryssland beslöt sig för att invadera Ukraina och starta ett storskaligt krig i Europa, säger Anders Adlercreutz.

SFP har redan länge talat för ett medlemskap. Det att opinionen skiftat i de övriga partierna välkomnar vi. Samtidigt är det ett tecken på en hälsosam politisk kultur. Vi tänker om när situationen runtomkring oss förändras.

Redogörelsen behandlas som bäst i riksdagen. Ett beslut i frågan om ett Nato-medlemskap förväntas nästa vecka. 

Även i Sverige diskuteras frågan om medlemskap som bäst. Försvarsutskottet betonar de facto vikten av att man strävar till en samsyn på båda sidorna om Bottniska viken. 

-Bäst vore det om både Finland och Sverige blir NATO-medlemmar. Ifall båda länderna hörde till samma försvarsallians vore Norden starkare. Om både Finland och Sverige går med i alliansen skulle flera hinder för nordiskt samarbete slopas. Samtidigt skulle Norden bli en stark aktör inom Nato. 

 
Anders Adlercreutz

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Gruppanförandet framfördes av ledamot Mats Löfström
19.04.2022 kl. 14:35

Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen
16.03.2022 kl. 15:00

Statsrådets bostadspolitiska redogörelse

Gruppanförande hållet av rikdagsledamot Mikko Ollikainen.
02.03.2022 kl. 16:06