Europadagen viktigare än på länge

09.05.2022 kl. 16:17

I dag firar vi Europadagen. Dagen firas då på grund av att  en deklaration presenterad av den franske utrikesministern Robert Schuman undertecknades den 9 maj 1950. Avsikten med deklarationen, som kan sägas ha lagt grunden till den Europeiska unionen, var att skapa en varaktig fred och frihet i Europa. Då den undertecknades var det bara några år sedan krigsslutet och man ville knyta de olika länderna närmare varandra, för att på så sätt undvika ett nytt krig.

– För oss som hör till en yngre generation har freden varit en självklarhet, men i dag ser vi hur viktigt det är att ständigt arbeta för fred, för täta och nära internationella kontakter och för att internationella avtal respekteras, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Det är ironiskt att Ryssland samtidigt firar segerns dag, för att minnas fredsslutet i Europa efter andra världskriget. Det här gör man mitt under ett pågående anfallskrig som man själv har startat och vilket kraftigt rubbar freden i Europa, konstaterar minister Thomas Blomqvist.

– I stället visar frivilligt samarbete och gemenskapen inom EU sin kraft. Det samarbete, som grundar sig på Schaumandeklarationen och som vi i dag flaggar för, såväl med den finländska flaggan som med EU-flaggan, har aldrig varit så starkt som i dag. Vi har gemensamt vidtagit åtgärder gällande ekonomiska sanktioner och åtgärder som stärker den inre säkerheten i EU. Åtgärder som inte varit närmelsevis lika verkningsfulla och snabba om de bara gjorts av enskilda länder. EU är i grund och botten en fredsprocess, vilket vi skall vara extra stolta och glada för att fira i dag,  säger minister Thomas Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Gruppanförandet framfördes av ledamot Mats Löfström
19.04.2022 kl. 14:35

Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen
16.03.2022 kl. 15:00

Statsrådets bostadspolitiska redogörelse

Gruppanförande hållet av rikdagsledamot Mikko Ollikainen.
02.03.2022 kl. 16:06