Nytt företagssaneringsförfarande stöder både företagaren och gäldenären

04.05.2022 kl. 14:44
Riksdagen har idag godkänt flera lagändringar för att underlätta tillgången till skuldsanering och företagssanering.

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP), som även är vice ordförande i riksdagens lagutskott, är nöjd med att en av åtgärderna av regeringens paket för att bekämpa överskuldsättning nu konkretiseras.  

– Målet med de här förändringarna är att främja sanering av företagsverksamhet i ett tillräckligt tidigt skede och att förbättra skuldsaneringen och dess omfattning i enlighet med regeringsprogrammet, säger Bergqvist.

Vid sidan om normal företagssanering grundas nu ett nytt saneringsförfarande i ett tidigt skede, som gäldenären kan ansöka om innan det är fråga om insolvens. Det blir även möjligt för styrelsen i ett aktiebolag eller andelslag att fatta beslut om att ansöka om företagssanering. 

– Oftast tar man alltför sent tag i ekonomiska svårigheter och behov av att sanera affärsverksamheten. Det är mycket välkommet att förfarandet ska bli snabbare och smidigare och att också små och medelstora företags möjligheter till sanering förbättras, säger Bergqvist. 

Även skuldsaneringsförfarandet görs smidigare. Ändringarna gör det lättare för företagare som hamnat i en ekonomiskt svår situation att få skuldsanering och komma igång igen. 

– De senaste åren har bevisat att snabba förändringar och yttre omständigheter kan försätta företagare i väldigt besvärliga situationer. Det ligger i allas intresse att bibehålla fungerande företag och det mervärde och arbetsplatser som företagen genererar. Den här lagen stöder företagen i att snabbare komma på fötter igen och få en nystart, säger Bergqvist.

Lagutskottet konstaterade i sitt betänkande att regeringens proposition är en genomtänkt och balanserad helhet som förbättrar ställningen inte bara för dem som är skuldsatta i näringsverksamhet utan också för andra gäldenärer, och att ändringarna inte heller är oskäliga för borgenärerna. Lagutskottet anser att det är viktigt att följa med hur reformen fungerar och hur den kommer att förverkligas i praktiken.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Responsdebatt om budgeten 13.12.2017

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
13.12.2017 kl. 12:45

Regeringen besvarar interpellation om den ökande ojämlikheten 7.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
07.12.2017 kl. 17:29

Jubileumsplenum för den 100-åriga självständigheten 5.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
05.12.2017 kl. 12:37

Debatt om statsministerns upplysning om aktuella EU-ärenden

Gruppanförande 22.11.2017, Eva Biaudet
22.11.2017 kl. 15:00

Debattinitiativ om svenska riksdagsgruppens alternativa budget för 2018

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen, 15.11 2017
15.11.2017 kl. 14:25

Interpellationsdebatt om spårtrafiken nu och i framtiden.

Gruppanförande 3.10 2017 hållet av , Mats Nylund
03.10.2017 kl. 14:18

Remissdebatt om statsrådets klimatpolitiska redogörelse 2030.

Gruppanförande 27.9.2017, ledamot Anders Adlercreutz,
27.09.2017 kl. 14:30