Nylands brigad spelar en viktig roll för säkerheten i Östersjöområdet

23.04.2022 kl. 17:11
Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfte på SFP:s partifullmäktigemöte den 23 april 2022 upp Östersjöområdets strategiska betydelse och vikten av det nordiska och finsk-svenska försvarssamarbetet, liksom de möjligheter det skapar för Nylands brigad. 

– Det ändrade säkerhetspolitiska läget understryker Östersjöområdets strategiska betydelse. Det är viktigt att nu öka säkerheten i våra närområden och Finland ska ta en aktiv roll i det arbetet. Som det konstateras i regeringens aktualitetsredogörelse, skulle ett Nato-medlemskap höja tröskeln för att använda militära maktmedel i området och skulle på så sätt bidra till regionens säkerhet, konstaterar Blomqvist. 

– Min åsikt är att vi nu bör ansöka om medlemskap i Nato. Även som Nato-medlemmar skulle det nordiska försvarssamarbetet och framförallt det nära samarbetet med Sverige fortsätta att vara en viktig del i vårt säkerhetsarbete och något vi ska satsa på. I de här oroliga tiderna är vårt nordiska samarbete och våra nordiska värderingar oerhört viktiga. Om både Finland och Sverige nu går med i Nato skulle det ge goda möjligheter att ytterligare vidareutveckla både det finsk-svenska och det nordiska försvarssamarbetet, framhåller Blomqvist.

I regeringens redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön konstateras också att det förändrade säkerhetsläget framhäver vikten av försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige i syfte att stärka båda ländernas försvar och garantera säkerheten i Östersjöområdet. 

– Försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige har målmedvetet stärkts under de senaste åren. Det här är mycket positivt och skapar även goda möjligheter för Nylands brigad, säger Blomqvist. Inom Östersjöområdet är amfibieförmågan mycket viktig och samarbetet mellan Nylands brigad och svenska Amfibieregementet är väletablerat och aktivt. Man har ordnat gemensamma övningar redan under en lång tid och man har lärt känna varandra. Det här ger en bra grund för ett fortsatt och fördjupat samarbete som kan gynna Nylands brigads framtid och attraktionskraft på många sätt. Det är också ett samarbete som stärker säkerheten i Östersjöregionen, konstaterar Blomqvist. 

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 13.12.2017

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
13.12.2017 kl. 12:45

Regeringen besvarar interpellation om den ökande ojämlikheten 7.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
07.12.2017 kl. 17:29

Jubileumsplenum för den 100-åriga självständigheten 5.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
05.12.2017 kl. 12:37