Läropliktslagen rättas nu till så att skärgårdselever kan få inkvarteringsersättning!

26.04.2022 kl. 17:08
Riksdagen inledde på tisdagen behandlingen av några korrigeringar till den förlängda läropliktslagen. En av dessa korrigeringar gäller inkvarterings- och reseersättningar för läropliktiga, som riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) påpekat att inte beaktar förhållandena i skärgården och på glesbygden.

– Det här ett bra exempel på hur den viktiga dialogen med fältet kan leda till konkreta förändringar. Då den utvidgade läropliktslagen hade godkänts blev jag kontaktad av oroliga föräldrar om hur skärgårdsförhållandena inte beaktades i lagstiftningen. Jag tog upp frågan i ett skriftligt spörsmål och nu ser vi konkreta förändringar till lagtexten, säger Bergqvist.

Läropliktslagen rättas nu till så att en läropliktig kan beviljas inkvarterings- och reseersättning på basis av skolresans tidsmässiga längd. Tidigare fanns det en gränsdragning vid 100 kilometer men inga bestämmelser på hur lång tid resan högst får ta.

– I skärgården fungerar inte den här gränsdragningen där resan mellan den läropliktiges hem och närmaste skola kan vara kortare än 100 kilometer, men den tar så lång tid att det i praktiken inte är möjligt att färdas dagligen. Det här har vi inom SFP påpekat under beredningen av lagen och jag är glad att gediget arbete ger konkreta resultat, säger Bergqvist. 

I riksdagens svar om utvidgandet av läroplikten förutsatte riksdagen att regeringen följer och utvärderar genomförandet och konsekvenserna av läropliktsreformen på bred front och vidtar behövliga åtgärder för att avhjälpa eventuella missförhållanden. Lagförslaget som riksdagen på tisdagen förde remissdebatt om baserar sig på den här uppföljningen.

Sandra Bergqvist

Gruppanföranden

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse.

Gruppanförande 11.11.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
11.11.2020 kl. 14:59

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27