Thomas Blomqvist: Viktiga beslut för landets självförsörjning

31.03.2022 kl. 10:27

Regeringen publicerade i dag en överenskommelse på 300 miljoner euro för att stöda det inhemska jordbruket.
 
Det stödpaket regeringen kommit överens om är ytterst viktigt. Det är en akut åtgärd för att göra det möjligt för de finländska jordbrukarna att producera inhemsk mat, trots att jordbruket står mitt i en svår kostnadskris. Stödpaketet är viktigt, inte bara för odlarna och jordbruket, utan för vår självförsörjning och beredskap i ett läge där Rysslands anfallskrig i Ukraina starkt rubbar världsmarknaden på lantbruksprodukter, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.
 
– Beslutet innebär bland annat att vi under detta år temporärt höjer vissa nationella stöd med ca 150 miljoner euro och ökar lantbrukets energiåterbäring temporärt med 45 miljoner euro. Det här är åtgärder som inverkar rätt snabbt och bidrar till att förbättra likviditeten hos jordbrukarna, konstaterar minister Thomas Blomqvist.
 
För att försnabba ökningen av självförsörjningen beträffande energi och övergången från fossila bränslen ingår det även en rad andra åtgärder så som investeringsstöd för alternativa energiformer, stöd som stärker biogasens ställning och åtgärder för att förbättra återvinningen av näringsämnen.
 
 På kort sikt är det viktigaste att försöka lösa den akuta kostnadskrisen. På en lite längre sikt är det också viktigt att vi gör oss oberoende av fossila bränslen, att vi ökar försörjningstryggheten och förbättrar ekonomin för jordbrukarna, säger Blomqvist.
 
Regeringen strävar dessutom att inom en nära framtid ta andra mindre beslut för att trygga matproduktionen. Bland annat har EU på grund av krisen i Ukraina temporärt luckrat upp vissa strikta regler inom den gemensamma jordbrukspolitiken.
 
– Regeringen ser nu på den här möjligheten och hur vi kan nyttja de ändrade reglerna på ett sätt som gagnar den finländska produktionen i den här svåra situationen, säger Thomas Blomqvist.

Tilläggsinformation:
Anders Portin, specialmedarbetare, tfn. 040 5866 179

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning om utrikes-och säkerhetspolitiska läget 23.2.2022

Gruppanförandet hållet av ledamot Eva Biaudet.
23.02.2022 kl. 15:00

Svar på interpellation om bränsle- och energipriserna 22.2.2022

Gruppanförandet hölls av ledamot Sandra Bergqvist
22.02.2022 kl. 14:56

Statsministerns upplysning - Översikt över det utrikes- och säkerhetspolitiska läget 22.2.2022

Ledamot Anders Adlercreutz höll gruppanförandet.
22.02.2022 kl. 14:11

Människorättspolitiska redogörelsen

Gruppanförandet hölls av ledamot Biaudet
16.02.2022 kl. 15:41

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Gruppanförandets talare ledamot Rehn-Kivi
09.02.2022 kl. 15:00

Riksmötets öppningsdebatt 8.2.2022

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz.
08.02.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 2022

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2021 kl. 11:00