Thomas Blomqvist: Viktiga beslut för landets självförsörjning

31.03.2022 kl. 10:27

Regeringen publicerade i dag en överenskommelse på 300 miljoner euro för att stöda det inhemska jordbruket.
 
Det stödpaket regeringen kommit överens om är ytterst viktigt. Det är en akut åtgärd för att göra det möjligt för de finländska jordbrukarna att producera inhemsk mat, trots att jordbruket står mitt i en svår kostnadskris. Stödpaketet är viktigt, inte bara för odlarna och jordbruket, utan för vår självförsörjning och beredskap i ett läge där Rysslands anfallskrig i Ukraina starkt rubbar världsmarknaden på lantbruksprodukter, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.
 
– Beslutet innebär bland annat att vi under detta år temporärt höjer vissa nationella stöd med ca 150 miljoner euro och ökar lantbrukets energiåterbäring temporärt med 45 miljoner euro. Det här är åtgärder som inverkar rätt snabbt och bidrar till att förbättra likviditeten hos jordbrukarna, konstaterar minister Thomas Blomqvist.
 
För att försnabba ökningen av självförsörjningen beträffande energi och övergången från fossila bränslen ingår det även en rad andra åtgärder så som investeringsstöd för alternativa energiformer, stöd som stärker biogasens ställning och åtgärder för att förbättra återvinningen av näringsämnen.
 
 På kort sikt är det viktigaste att försöka lösa den akuta kostnadskrisen. På en lite längre sikt är det också viktigt att vi gör oss oberoende av fossila bränslen, att vi ökar försörjningstryggheten och förbättrar ekonomin för jordbrukarna, säger Blomqvist.
 
Regeringen strävar dessutom att inom en nära framtid ta andra mindre beslut för att trygga matproduktionen. Bland annat har EU på grund av krisen i Ukraina temporärt luckrat upp vissa strikta regler inom den gemensamma jordbrukspolitiken.
 
– Regeringen ser nu på den här möjligheten och hur vi kan nyttja de ändrade reglerna på ett sätt som gagnar den finländska produktionen i den här svåra situationen, säger Thomas Blomqvist.

Tilläggsinformation:
Anders Portin, specialmedarbetare, tfn. 040 5866 179

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31