Biaudet: Postens prissättning hotar mediemångfalden och drabbar särskilt Hufvudstadsbladet

01.04.2022 kl. 10:24
Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål om postens prissättning och risken för minskad mediemångfald i huvudstadsregionen.

I januari 2021 blev det klart att Posten och mediehuset Sanoma tecknat ett distributionsavtal för tidig utdelning av dagstidningar som täcker hela huvudstadsregionen och som sträcker sig till år 2029.

– Detta avtal utesluter i princip alla realistiska möjligheter att söka alternativa leverantörer för tidig utdelning. I praktiken betyder det att alla mediehus - stora som små - har att leva med att Posten är det enda distributionsalternativet i huvudstadsregionen till och med år 2029. Konsekvensen är att mindre tidningar blir att betala ett högre pris per utdelad dagstidning, vilket är helt bakvänt, säger Biaudet.

– Dessutom har posten stora problem med utdelningen i huvudstadsregionen. Det är inte bara en eller två gånger man blivit utan sin morgontidning. I längden kan det betyda minskade prenumerationer, vilket också hotar mediemångfalden, konstaterar Biaudet. 
Eva Biaudet

Gruppanföranden

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00