Biaudet: Postens prissättning hotar mediemångfalden och drabbar särskilt Hufvudstadsbladet

01.04.2022 kl. 10:24
Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) har lämnat in ett skriftligt spörsmål om postens prissättning och risken för minskad mediemångfald i huvudstadsregionen.

I januari 2021 blev det klart att Posten och mediehuset Sanoma tecknat ett distributionsavtal för tidig utdelning av dagstidningar som täcker hela huvudstadsregionen och som sträcker sig till år 2029.

– Detta avtal utesluter i princip alla realistiska möjligheter att söka alternativa leverantörer för tidig utdelning. I praktiken betyder det att alla mediehus - stora som små - har att leva med att Posten är det enda distributionsalternativet i huvudstadsregionen till och med år 2029. Konsekvensen är att mindre tidningar blir att betala ett högre pris per utdelad dagstidning, vilket är helt bakvänt, säger Biaudet.

– Dessutom har posten stora problem med utdelningen i huvudstadsregionen. Det är inte bara en eller två gånger man blivit utan sin morgontidning. I längden kan det betyda minskade prenumerationer, vilket också hotar mediemångfalden, konstaterar Biaudet. 
Eva Biaudet

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00

Klimatplanen för markanvändningssektorn

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
19.10.2022 kl. 15:41