Blomqvist om ramian: Nödvändiga beslut i en svår situation

05.04.2022 kl. 10:16
- Den exceptionella och svåra situation vi står inför har skapat en enighet som gjorde att regeringen på rekordtid kunde enas om rambudgeten. Det gällde att komma överens om nödvändiga åtgärder för att stärka försörjningsberedskapen på kort sikt och samtidigt dra upp riktlinjer för de strukturella förändringar som behövs på längre sikt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Försörjningsberedskapen gäller såväl livsmedelsproduktionen som tillgången till energi så att vi kan se till att det finns mat och att alla finländska hem kan hållas varma också nästa vinter. Livsmedelsförsörjningen behandlade vi redan senaste vecka då vi beslöt om ett större krispaket för jordbruket. I förhandlingarna nu togs resurser med för det här. Dessutom görs investeringar i en grön omställning för att komma bort från fossil rysk energi och därmed öka självförsörjningsgraden, säger minister Blomqvist.

– Då det säkerhetspolitiska läget drastiskt har ändrats är det klart att vi också behöver göra betydande tilläggssatsningar på vårt försvar, både på material och verksamhetsutgifter för att ytterligare stärka vår försvarsförmåga. Dessutom kommer vi att göra investeringar för att stärka gränsbevakningen, cybersäkerheten och överlag den nationella säkerheten. Flera av de här sakerna behöver åtgärdas så snabbt som möjligt redan under detta år,  säger Thomas Blomqvist.

– Det är viktigt att vi kan stärka konkurrenskraften för våra finländska företag. Regeringen beslöt bl.a. om att införa möjligheter till skatteavdrag för att uppmuntra företag att göra satsningar på forskning och utveckling , vilket i sin tur höjer sysselsättningsgraden och på det viset bidrar till att förstärka vårt samhälle och indirekt vår beredskap. Vi kommer dessutom att göra satsningar på stora utvecklingsprojekt för att utveckla användningen av vätgas och att höja vår spetskompetens inom ackuteknologin. Även de ökade anslagen för yrkesutbildningen bidrar till att skapa förutsättningar för en förbättrad sysselsättning, säger minister Blomqvist.

 
Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Gruppanförandet framfördes av ledamot Mats Löfström
19.04.2022 kl. 14:35

Statsrådets utbildningspolitiska redogörelse, responsdebatt

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
29.03.2022 kl. 15:00

Responsdebatt om redogörelsen för den inre säkerheten

Gruppanförandet hölls av ledamot Mikko Ollikainen
16.03.2022 kl. 15:00

Statsrådets bostadspolitiska redogörelse

Gruppanförande hållet av rikdagsledamot Mikko Ollikainen.
02.03.2022 kl. 16:06