ÅU: Putin tog kriget till Europa

26.02.2022 kl. 09:55

Ryssland har gått till direkt militärt angrepp på Ukraina. Vi har krig i Europa. Torsdagen var en svart dag. En dag som för all framtid förändrade säkerhetsläget i Europa och världen. Det finns ingen väg tillbaka till det som en gång var. Med sitt agerande har Ryssland med Putin vid rodret fört in världen i ett farligt och ytterst obehagligt läge. Det påverkar oss alla i Europa, men just nu förstås allra mest Ukraina och folket i Ukraina. De behöver nu omvärldens stöd och hjälp.

 

Redan en längre tid har jag haft dåliga ”vibbar”, men speciellt påtagligt blev det i början av den här veckan. Putins helt huvudlösa och mycket aggressiva tal i måndags, som byggde på förvrängning av såväl historien som fakta, bådade inte gott. Hans och dumans erkännande av separatistregionerna Luhansk och Donetsk, blev språngbrädet för det som sedan skulle komma att hända. Dessa dockrepubliker fick en viktig roll i hans teater. Det är uppenbart att det finns ett manuskript, en handbok som Ryssland och Putin följer. Sanningen har för länge sedan övergivits. Internationella avtal och internationell rätt, har kastats över bord. De diplomatiska samtalen som fördes mellan Putin och  statsöverhuvudena från många länder var för Ryssland bara teater.

 

Rysslands  agerande är så brutalt och så hänsynslöst att vi inte sett något liknande sedan andra världskriget. Civila mänskor, barn, kvinnor och män bombaderas och tvingas fly från sitt hemland. Mänskor skadas och dör. Den humanitära katastrof som kan stå framför inom kort bär Ryssland och enbart Ryssland allt ansvar för.

 

Republikens president och regeringen har agerat målmedvetet och bestämt. Finland och övriga världen fördömer Rysslands militära agerande å det starkaste. Det här är inte bara en grym attack mot Ukraina. Det här är en attack mot hela den europeiska säkerhetsordningen, internationell rätt och freden i Europa. Vi har krävt att  Ryssland omedelbart måste stoppa sin militäroperation och återgå till förhandlingsbordet. Några tecken på en sådan vilja har vi inte sett.

 

Finland har naturligtvis också  uttryckt sitt starka stöd för Ukrainas självständighet, suveränitet, självbestämmanderätt och territoriella integritet.

 

Sent i torsdags enades EU:s statschefer i Bryssel om ett omfattande och tufft sanktionspaket. Likaså har USA och Storbritannien utfärdat sanktioner mot Ryssland. Vad de kommande dagarna för med sig vet vi inte.  Frågan är ändå om några som helst sanktioner biter på Ryssland och Putin. Det som däremot säkert svider för det ryska folket är när ryska soldater återvänder hem i likpåsar. För varje förälder, oberoende nationalitet, är det säkert bland det värsta man kan uppleva. Och för folkopinionen i Ryssland, har det säkert en betydelse. Men också här är förstås frågan, hur mycket den envåldshärskare som nu styr landet bryr sig och hur långt utdraget kriget blir.

 

Redan efter krigets första dag var över 100.000 ukrainare på flykt. Det kan komma att bli betydligt, betydligt fler. I Finland ska vi vara beredda att ta emot flyktingar från Ukraina. Vi har all anledning att hjälpa såväl ekonomiskt, som humanitärt på olika sätt. Det är också regeringens vilja.

 

Den stora frågan är naturligtvis vad Putins och Rysslands mål är. Han har krävt en ny säkerhetsordning i Europa. Något som vi under inga omständigheter kan acceptera. Den tiden bör en gång för alla vara förbi när världen delades in i stormakternas intressesfärer! För oss i Finland innebär Rysslands brutala agerande att vi naturligtvis behöver fundera noga på vår egen situation. Just nu är läget lugnt vid vår östra gräns, det finns inget direkt militärt hot mot Finland och försvarsmakten har läget under fullständig kontroll. Kontakterna med Sverige är täta liksom med övriga Norden och EU. Vårt partnerskap med Nato är även synnerligen viktigt och Finland svarar på Rysslands ageranden, som en del av Europeiska Unionen.

 

Debatten i riksdagen i veckan om det allvarliga läget var sansad och mycket samstämmig. Det är vår styrka som nation. Att vi kan hålla ihop då det verkligen behövs.

 

Dörren till Nato ska hållas öppen. Nu är det viktigt med en bred diskussion.

Det handlar om vår och hela Europas framtid.

 

Anna-Maja Henriksson
Justitieminister, SFP:s partiordförande

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00