Arbetet för jämställdhet är särskilt viktigt under kriser

19.03.2022 kl. 14:02
Den 19 mars uppmärksammas Minna Canthdagen och jämställdhetsdagen. Årets jämställdhetsdag infaller samtidigt som ett krig pågår i Europa.

– Det är viktigt att vi stöder Ukraina och det ukrainska folket, och särskilt kvinnor och flickor. I konfliktsituationer försätts kvinnor och flickor ofta i en särskilt utsatt situation. Vi måste också se till att kvinnor och flickor på flykt hålls trygga och inte faller offer för människohandel eller utnyttjande. Det här är också viktigt när vi tar emot flyktingar i Finland, säger minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist.

– Med en pandemi och våldsamma konflikter har vi flera kriser som samtidigt drabbar världssamfundet, och som hotar de framsteg vi nått inom det globala jämställdhetsarbetet. Arbetet för kvinnors och flickors rättigheter fortsättningsvis oerhört aktuellt och viktigt, idag och i framtiden, avslutar Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Interpellation om reformen av social- och hälsovårdstjänsterna

Gruppanförande 1.6.2021 hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi.
01.06.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafikplanen 2021-2032

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
26.05.2021 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2022–2025

Ledamot Veronica Rehn-Kivi höll Svenska riksdagsgruppens anförande.
19.05.2021 kl. 14:58

Interpellation om linjen i den ekonomiska politiken

Gruppanförande framfört av gruppordförande Anders Adlercreutz.
18.05.2021 kl. 15:00

Finansutskottets betänkande om EU:s egna medel

Gruppanförande hållet av ledanot Eva Biaudet.
11.05.2021 kl. 15:00

Statsrådet redogörelse om utbildningspolitiken

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen
05.05.2021 kl. 14:30

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om EU-politiken

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
24.02.2021 kl. 15:00