Arbetet för jämställdhet är särskilt viktigt under kriser

19.03.2022 kl. 14:02
Den 19 mars uppmärksammas Minna Canthdagen och jämställdhetsdagen. Årets jämställdhetsdag infaller samtidigt som ett krig pågår i Europa.

– Det är viktigt att vi stöder Ukraina och det ukrainska folket, och särskilt kvinnor och flickor. I konfliktsituationer försätts kvinnor och flickor ofta i en särskilt utsatt situation. Vi måste också se till att kvinnor och flickor på flykt hålls trygga och inte faller offer för människohandel eller utnyttjande. Det här är också viktigt när vi tar emot flyktingar i Finland, säger minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist.

– Med en pandemi och våldsamma konflikter har vi flera kriser som samtidigt drabbar världssamfundet, och som hotar de framsteg vi nått inom det globala jämställdhetsarbetet. Arbetet för kvinnors och flickors rättigheter fortsättningsvis oerhört aktuellt och viktigt, idag och i framtiden, avslutar Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2023

Gruppanförande 20.9.2022, ledamot Anders Adlercreutz.
20.09.2022 kl. 13:26

Jämställdhetspolitiska redogörelsen

Gruppanförande hållet 14.9 2022 av ledamot Eva Biaudet.
14.09.2022 kl. 14:55

Planen för de offentliga finanserna 2023-2026

Gruppanförandet hölls av ledamot Bergqvist
15.06.2022 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om säkerhetsläget och Nato-ansökan

Responsdebatt, Gruppanförande 17.5.2022, Eva Biaudet.
17.05.2022 kl. 12:58

NATO-MEDLEMSKAP

Gruppandörandet hållet av gruppens ordförande ledamot Anders Adlercreutz.
16.05.2022 kl. 11:46

Statsrådets redogörelse om behoven att reformera integrationsfrämjandet

Responsdebatt, Gruppanförande 11.5.2022, Mats Löfström
11.05.2022 kl. 15:00

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Gruppanförande framfört av ledamot Anders Adlercreutz
20.04.2022 kl. 15:00