Anders Norrback nöjd över stödet till det finska jordbruket, men önskar också långsiktigare lösningar.

17.03.2022 kl. 14:14

Regeringen håller som bäst på och förbereder åtgärder för att förstärka försörjningsberedskapen, och underlätta lönsamhetskrisen inom det finska jordbruket, som fördjupats i och med Rysslands invasion av Ukraina. Uppskattningsvis förbereder man stöd på cirka 300 miljoner euro för den inhemska matproduktionen.

-Jag är nöjd över att regeringen tagit för sig att i snabba tag förbereda stöd till den inhemska matproduktionen, och på så sätt förbättrar förutsättningarna för jordbrukarna att fortsätta sin verksamhet, säger riksdagsledamot Anders Norrback.

-Vi är i ett svårt läge för tillfället, vilket gör det till en nödvändighet att man träder in från statens sida. Jag utgår ifrån att dom här pengarna råder bot på en del av det akuta behovet, men vi får inte glömma den långsiktiga lösningen som kräver en mera rättvis fördelning av inkomsterna i livsmedelskedjan, säger  Norrback. 

-Det är viktigt att vi dessa tider fokuserar extra mycket på försörjningsberedskapen, och ser till att den inhemska matproduktionen har de förutsättningar som krävs för att upprätthålla en god beredskap, säger Norrback.

Anders Norrback

Gruppanföranden

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00