Anders Norrback nöjd över stödet till det finska jordbruket, men önskar också långsiktigare lösningar.

17.03.2022 kl. 14:14

Regeringen håller som bäst på och förbereder åtgärder för att förstärka försörjningsberedskapen, och underlätta lönsamhetskrisen inom det finska jordbruket, som fördjupats i och med Rysslands invasion av Ukraina. Uppskattningsvis förbereder man stöd på cirka 300 miljoner euro för den inhemska matproduktionen.

-Jag är nöjd över att regeringen tagit för sig att i snabba tag förbereda stöd till den inhemska matproduktionen, och på så sätt förbättrar förutsättningarna för jordbrukarna att fortsätta sin verksamhet, säger riksdagsledamot Anders Norrback.

-Vi är i ett svårt läge för tillfället, vilket gör det till en nödvändighet att man träder in från statens sida. Jag utgår ifrån att dom här pengarna råder bot på en del av det akuta behovet, men vi får inte glömma den långsiktiga lösningen som kräver en mera rättvis fördelning av inkomsterna i livsmedelskedjan, säger  Norrback. 

-Det är viktigt att vi dessa tider fokuserar extra mycket på försörjningsberedskapen, och ser till att den inhemska matproduktionen har de förutsättningar som krävs för att upprätthålla en god beredskap, säger Norrback.

Anders Norrback

Gruppanföranden

Statsrådets framtidsredogörelse, Utblick över kommande generationers Finland

Gruppanförandet hållet av Framtidsutskottets ordförande, ledamot Joakim Strand.
24.01.2023 kl. 15:00

Interpellation om bekämpning av ungdoms- och gatugängskriminalitet genom migrations- och kriminalpolitiska åtgärder

Gruppanförande hållet av ledamot Sandra Bergqvist.
19.12.2022 kl. 11:00

Responsdebatt för budgeten 2023

Gruppanförhandet hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
14.12.2022 kl. 11:00

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31