Stödpaket för lantbrukssektorn är nödvändigt

17.03.2022 kl. 19:10
Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, gläder sig över regeringens beslut om att bereda ett stödpaket på 300 miljoner euro för jordbrukssektorn.

Regeringen ska i brådskande ordning bereda åtgärder som ska underlätta den lönsamhetskris som förvärrats av Rysslands anfall mot Ukraina, och stärka den nationella försörjningsberedskapen.

– Vi måste trygga vår inhemska matproduktion och självförsörjningsgrad. Lantbruket befinner sig i en djup lönsamhetskris, och utan åtgärder finns en stor risk att flera lantbruksproducenter måste sluta sin verksamhet. Förutom den personliga kris det här skulle medföra för de berörda inom branschen, handlar det också om att trygga vår livsmedelsförsörjning. Därför är det paket som nu bereds av enorm betydelse, säger Blomqvist.

– För att trygga vår inhemska matproduktion och försörjningsberedskap behövs också långsiktiga lösningar. Lantbrukssektorn befann sig i en väldigt utmanande situation redan före den ryska anfallet på Ukraina. Det är viktigt att vi fortsätter arbeta för att trygga vår inhemska livsmedelsproduktion i alla lägen också på lång sikt, avslutar Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om rättsvården

Gruppanförande 1.12.2022, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2022 kl. 18:00

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Gruppanförandet hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
16.11.2022 kl. 15:00

Redogörelsen om digitala kompassen

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
16.11.2022 kl. 16:31

Interpellation om regeringens försummelser med att påverka i EU när det gäller restaureringsförordningen

Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
09.11.2022 kl. 14:50

Försörjningsberedskapsredogörelsen

Gruppanförande hållet av ledamot Veronica Rehn-Kivi
19.10.2022 kl. 17:00

Klimatplanen för markanvändningssektorn

Gruppanförande hållet av ledamot Anders Norrback.
19.10.2022 kl. 15:41

Klimat och energistrategin – en långsiktig klimatpolitisk plan

Gruppanförande 13.10.2022 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
13.10.2022 kl. 15:00