Tillit och trygghetskänsla speciellt viktiga just nu

16.03.2022 kl. 15:14
Riksdagen förde idag responsdebatt om statsrådets redogörelse för den inre säkerheten. I Svenska riksdagsgruppens gruppanförande lyfte riksdagsledamot Mikko Ollikainen fram vikten av säkerhetsmyndigheternas roll och det förebyggande arbetet.

– Den utrikes- och säkerhetspolitiska situationen i Europa just nu har ökat behoven av att ställa frågor som berör vår egen och landets säkerhet. I vår demokratiska rättsstat är tillit en grundsten för tryggheten, och det generellt sett stora förtroendet för myndigheter är något vi ska värna om. Medborgarnas känsla av trygghet är viktigt och hjälp ska finnas till hands när det behövs. I samhället ska människor bli hörda och sedda, på alla nivåer, säger Ollikainen.  
 
I redogörelsen fastställs Finlands politik för den inre säkerheten för de kommande åren. Målet är att säkra att den inre säkerheten fortsätter att utvecklas så att Finland i framtiden är ett allt tryggare land för alla människor och människogrupper. 
 
 – I arbetet för den inre säkerheten är det viktigt att trygga verksamhetsförutsättningar för myndigheter som står i nyckelposition. Till exempel i Pargas har man svarat på efterfrågan av närpolispatrullering genom att återinrätta byapoliser, och detta kunde mycket väl även tillämpas på andra ställen.
 
 – Samtidigt får vi inte glömma att satsa på även de indirekta trygghetsskapande åtgärderna. Delaktighet i samhället, god utbildning åt barn och unga, och bekämpningen av inlärningsklyftor. Vi vet att socialt illamående och utslagning är risker för den inre säkerheten, och det måste tas på allvar, menar Ollikainen.
 
Ollikainen betonade även behovet av att fästa uppmärksamhet vid den ökade informationspåverkan som sker i världen. Speciellt under coronapandemin har spridningen av konspirationsteorier och desinformation varit märkbar, där syftet är att skapa klyftor och misstro i samhället. 
 
 –  Mångsidig utbildning är ett grundläggande sätt att motverka informationspåverkans negativa följder. Vi har i Finland ett starkt utbildningssystem och det här ska vi fortsätta utveckla. Det är genom utbildning som vi ytterligare stärker finländarnas mediekompetens, säger Ollikainen.

Mikko Ollikainen

Gruppanföranden

Interpellation om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket

Gruppanförandet hållet av ledamot Joakim Strand.
16.02.2021 kl. 14:58

Europeiska unionens egna medel

Remissdebatt 10.2.2021 om systemet för Europeiska unionens egna medel. Gruppanförandet hållet av ledamot Anders Norrback.
10.02.2021 kl. 14:43

Riksmötets öppningsdebatt

Svenska riksdagsgruppens anförande hölls av gruppordförande Anders Adlercreutz.
09.02.2021 kl. 15:00

Budgetens responsdebatt 15.12.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz.
15.12.2020 kl. 12:08

Remissdebatt om social- och hälsovårdsreformen

Gruppanförande 14.12.2020 hållet av riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.
14.12.2020 kl. 14:48

Statsrådets redogörelse om Finlands program för hållbar tillväxt

Gruppanförande 1.12.2020, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen
01.12.2020 kl. 14:30

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak.

Gruppanförande 30.11.2020, Anders Norrback, Svenska riksdagsgruppen
30.11.2020 kl. 15:00